Bedre læring til Danmarks Børn

Bedre læring til Danmarks Børn

Hvis læringsresultaterne for børn i Danmark skal forbedres kan det ikke nytte kun at se på forholdene i skolerne. Vi skal blive bedre til at udnytte det kolossale potentiale, der gemmer sig hos børnenes forældre.

I den offentlige debat om folkeskolen er det som regel de ydre forhold, der bliver diskuteret: Lærerne er bekymrede over deres arbejdsforhold, kommunerne for økonomien osv.

I Skole og Forældre er vi mere interesserede i vores børns læring. Derfor kommer vi her med nogle bud på, hvordan vi kan forbedre læringsresultaterne. Det kræver ikke store investeringer i kommunerne eller ofre fra lærerne. Vores forslag kræver først og fremmest et ændret tankesæt hos skoleejerne, lærerne og skolelederne, men også et ændret syn på læring og undervisning i samfundet som helhed.

Vi håber, synspunkterne kan være med til at åbne op for debatten om folkeskolen og give denne et videre perspektiv, end tilfældet er i dag.

Læs oplægget

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

31.08.10
Sundhed i folkeskolen
Der findes mange statistikker om helbredsproblemer blandt børn og unge. De fleste peger desværre i den forkerte retning. Vi ved at der er en...
31.08.10
Indspark til regeringens vækstforum
Skal folkeskolen lykkes, må alle kræfter trække