Bedre læring til Danmarks Børn

Bedre læring til Danmarks Børn

Hvis læringsresultaterne for børn i Danmark skal forbedres kan det ikke nytte kun at se på forholdene i skolerne. Vi skal blive bedre til at udnytte det kolossale potentiale, der gemmer sig hos børnenes forældre.

I den offentlige debat om folkeskolen er det som regel de ydre forhold, der bliver diskuteret: Lærerne er bekymrede over deres arbejdsforhold, kommunerne for økonomien osv.

I Skole og Forældre er vi mere interesserede i vores børns læring. Derfor kommer vi her med nogle bud på, hvordan vi kan forbedre læringsresultaterne. Det kræver ikke store investeringer i kommunerne eller ofre fra lærerne. Vores forslag kræver først og fremmest et ændret tankesæt hos skoleejerne, lærerne og skolelederne, men også et ændret syn på læring og undervisning i samfundet som helhed.

Vi håber, synspunkterne kan være med til at åbne op for debatten om folkeskolen og give denne et videre perspektiv, end tilfældet er i dag.

Læs oplægget

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

27.01.20
Ældre holdningspapirer
Skole og Forældres holdninger på forskellige områder
04.01.16
Politik for forældreansvar
Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet...