Konflikt og skolebestyrelsens arbejde

Konflikt og skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsens arbejde i forbindelse med mulig strejke og lockout på folkeskoleområdet.

De langtrukne forhandlinger om overenskomster for medarbejderne i den offentlige sektor betyder, at der kan udbryde en konflikt i løbet af april måned.
Skole og Forældre opfordrer fortsat til at parterne finder en forhandlingsløsning, da ingen ønsker en konflikt. 

Tidspunktet hvor den varslede strejke og lockout kan træde i kraft nærmer sig.
Det er vigtigt, at skolen har fyldestgørende information klar til forældrene om, hvordan strejken/lockouten vil påvirke deres børn skoledag og hvilke muligheder, der stilles til rådighed lokalt for eventuel pasning og hvordan eventuel undervisning, der ikke er strejkeramt eller ramt af lockout, gennemføres.
Hvis skolelederen hjemsender eleverne, kan forældrene tilrettelægge hverdagen for deres børn som de har lyst, så længe det ikke foregår på skolens matrikelnummer.

Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside besvaret en række spørgsmål, som kan blive relevante for mange forældre om deres barns skolegang, såfremt konflikten træder i kraft. Se mere her.

Skolebestyrelsesmøder er ikke konfliktramt, men muligvis vil ikke alle skolens parter kunne deltage i eventuelle møder.

Skolebestyrelsesvalget i løbet af foråret vil heller ikke nødvendigvis blive påvirket, såfremt den varslede strejke/lockout bliver en realitet. Skole og Forældre opfordrer i den forbindelse skolebestyrelsen til at drøfte blandt andet nedenstående spørgsmål og finde lokale løsninger:

  • Hvilke retningslinjer har forvaltningen udmeldt?
  • Kan opstillingsmødet gennemføres?
  • Kan en afstemning gennemføres?
  • Kan/skal valget udskydes og til hvornår?

Det skal nævnes, at der er lovfastsat en dato for sommerferiens start (Folkeskoleloven, §14. a. stk. 2., elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni) og at den nye skolebestyrelse reelt tiltræder ved skoleårets start 1. august. Dette betyder, at skolebestyrelsesvalget skal være afsluttet inden sommerferien, afhængig af den tidsplanen for valget, som kommunen har meldt ud.

Ved yderligere spørgsmål kontakt Skole og Forældres skolebestyrelsesrådgivning på post@skole-foraeldre.dk eller telefon 33 26 17 21 (Hverdage kl. 9 - 14).

Udgivet den

20. marts 2018

af

sp

Læs også

14.12.22
Regeringsgrundlag med gode takter for samarbejde og kvalitet
Den nye regering vil sætte folkeskolen fri og fortsætte udviklingen af skolen i partnerskabet ’Sammen om skolen’. Derudover skal der nedsættes en...
07.12.22
Elever, lærere og forældre: Børn skal undervises af deres lærere, ikke af computere
Folkeskolen har til opgave at sikre lige muligheder for god uddannelse til alle børn. Det er en grundpille under vores velfærdssamfund, og en af de...