Mange gode elementer i erhvervsuddannelsesreform, men også huller

Mange gode elementer i erhvervsuddannelsesreform, men også huller

Set fra et forældresynspunkt er der rigtig mange gode elementer i regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne, men også mangler.

Skole og Forældre ser positivt på mange af elementerne i regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne.

- Det er en god ide med færre indgange til erhvervsuddannelserne, at unge og ældre bliver delt op, at der skal satses på at lave et bedre uddannelsesmiljø for de unge og at erhvervsuddannelserne i højere grad skal kunne give adgang til videregående uddannelser, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Som en del af både reformen af erhvervsuddannelserne og folkeskolereformen, skal uddannelses- og erhvervsvejledningen i folkeskolen i højere grad fokusere på de unge, der har mest behov for vejledning. Det kræver efter Skole og Forældres opfattelse en væsentlig forbedring af de online vejledningsmuligheder, der er i dag, eksempelvis på Uddannelsesguiden  www.ug.dk

- I dag er det uhyre svært for både unge og forældre at få et overblik over, hvilke erhvervsuddannelser, der kan give en praktikplads eller en uddannelsesgaranti og hvordan beskæftigelsesmulighederne er efter uddannelsen. Det skal formidles meget bedre end i dag, hvis elever og forældre skal kunne finde alle oplysninger selv, uden kontakt med en UU-vejleder, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældre frygter, at reformudspillet ikke løser problemet med de manglende praktikpladser.

- I dag er det kun godt halvdelen, der fuldfører en erhvervsuddannelse. Vi ved endnu ikke, om de nye praktikpladscentre i praksis vil give de unge en hel uddannelse gennem blandt andet skolepraktik. Hvis praktikpladscentrene virker efter hensigten, skal andelen, der fuldfører, stige meget og hurtigt. Det har vi endnu til gode at se, om det sker, siger Skole og Forældres formand.

- Samtidig overlader reformen det til arbejdsmarkedets parter at skaffe flere praktikpladser. Det er svært at se, hvorfor det skulle virke lige nu, da parterne har forsøgt at løse det problem de sidste 40 år uden held, siger Mette With Hagensen.

De nye adgangskrav til erhvervsuddannelserne kan, hvis de bliver brugt rigtigt, bidrage til at øge det faglige niveau blandt eleverne.

- Reformens adgangskrav giver de fagligt svage elever i folkeskolen en klar motivation for at gøre sig umage i de store klasser. Derfor tror jeg adgangskravene kan bidrage til at øge det faglige niveau i folkeskolen og dermed ungdomsuddannelserne. Men så er det samtidig helt nødvendigt at give de elever, der ikke klarer adgangskravene, en reel chance for at komme i gang med en ungdomsuddannelse. Det skal reformen også sikre, siger Skole og Forældres formand Mette With Hagensen.

Yderligere kommentarer: Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre, mobil: 31 71 63 78

 

Udgivet den

1. november 2013

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...