Manglende fokus på børns trivsel i økonomisk aftale

Manglende fokus på børns trivsel i økonomisk aftale

Aftale om kommunernes økonomi, som er indgået mellem Regeringen og KL, nævner hverken børnene eller folkeskolen. Og af de 2,4 mia. der er afsat til at løfte servicerammen, er der efter fraregning af ekstraordinær inflation blot 0,5 mia. tilbage. Det er ikke engang nok til at holde det nuværende serviceniveau, fordi børnetallet er stigende, og er derfor helt utilstrækkeligt ift. de udfordringer, der er. Det mener formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg.

”Der er ikke øremærkede midler til folkeskolen og det specialiserede område. Det er stærkt bekymrende, fordi vi ved, at de forebyggende indsatser på det almene område, der er med til at sikre trivslen hos børnene, ofte nedprioriteres og skæres væk. Der er derfor en ekstrem stor usikkerhed i, at kommunerne selv skal prioritere, hvad løftet af servicerammen skal gå til, og løftet er i øvrigt stort set spist af inflationen.”

Formanden forudser, at det samlede løft på under 1 procent af servicerammen vil give et stort spænd mellem det, som borgerne forventer, og det, som kommunerne rent faktisk kan levere. Det kommer til at gå ud over børnene, og når ressourcestærke familier i stigende grad søger private alternativer, vil det underminere tilliden til folkeskolen.

”Jeg forventer, at regeringen på anden vis finder penge til, at vi får løst den udfordring, der er i forhold til det specialiserede område. Vi vil også fortsat opfordre kommunerne til, at børn skal have den støtte og det tilbud, de har brug for, og det skal ikke ske på bekostning af forebyggende indsatser, systematisk skole-hjem-samarbejde og besparelser på almen skole og SFO-området. Vi er simpelthen et samfund, der ikke kan være andet bekendt end at investere i vores børn. Det vil gavne her og nu, og det vil gavne samfundet på sigt.”

Læs aftalen her 

Udgivet den

26. maj 2023

af

mas

Læs også

Samarbejde mellem lærere og pædagoger
01.06.23
Stille kroppe giver slap læring - lad os skabe balance i skoledagen
78 % af forældrene ønsker, at deres børn i højere grad end nu bruger kroppen aktivt i skolen. Det viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre....
15.05.23
Åbent brev til kommunalpolitikerne
For nylig fik I et brev fra lærerforeningerne i Danmarks seks største byer. De skriver til jer, fordi de er bekymrede for den danske folkeskole....