Ny undersøgelse: 7 ud af 10 skoleforældre vil hjælpe en flygtningefamilie

Ny undersøgelse: 7 ud af 10 skoleforældre vil hjælpe en flygtningefamilie

Et flertal af forældre vil gerne hjælpe flygtninge på deres barns skole ved fx ved at invitere barnet hjem på legeaftaler, tage dem med til fritidsaktiviteter og hjælpe forældrene med skole-hjem-samarbejdet.

Potentialet for støtte til flygtningefamilier i skolen er stort, ifølge en ny undersøgelse fra Skole og Forældre med besvarelser fra 626 forældre til børn i folkeskolen. Den viser nemlig, at hele 8 ud af 10 forældre gerne vil hjælpe en flygtningefamilie, hvis deres barn begyndte i deres barns klasse. 7 ud af 10 vil hjælpe – også selvom flygtningebarnet ikke går i deres barns klasse. Og 6 ud af 10 angiver, at de gerne vil melde sig som ”venskabsfamilie”, der forpligter sig til at støtte familien omkring 2-4 timer om måneden i en periode. Det kan være til hjælp med skole-hjem-samarbejdet, sundhedssystemet, sociale arrangementer, fællesspisning og lign. 

Formand i Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, opfordrer skoler og kommuner til at tage imod håndsrækningen fra forældrene. 
”Det kan gøre en stor forskel for flygtningefamilier at blive inviteret ind i fællesskabet og få en hjælpende hånd i en svær tid. Det er oplagt at engagere frivillige forældre på de skoler, hvor der går flygtningebørn. Der er dog brug for, at skoler og kommuner koordinerer opgaven, så vi kan få det bedst mulige ud af det store forældreengagement, der er,” siger han. 
 
Forældre efterlyser indsats fra skolen 
I de klasser, hvor der allerede går flygtningebørn, har forældrene gode erfaringer med at hjælpe på forskellig vis, men flere ville gerne have, at skolen var mere aktiv i forhold til at inddrage forældrene, når der kommer flygtningefamilier i klassen. 
”Vi har ikke været inddraget og har ikke oplevet, at skolen har haft fokus på det, ved fx at gøre en ekstra indsats for at få forældrene inddraget til forældremøder og sociale arrangementer. Det har jeg savnet,” skriver en af forældrene i undersøgelsen. 
”Vi andre forældre bliver IKKE inddraget eller informeret omkring disse familier, men vi har selv været meget aktive til at invitere og involvere det flygtningebarn, der er i klassen,” skriver en anden. 
Størstedelen af forældrene i undersøgelsen giver også udtryk for, at de har behov for viden om, hvordan de bedst kan støtte en flygtningefamilie, hvilke rettigheder og muligheder flygtningefamilierne har og lignende.

Se flere kommentarer fra forældreundersøgelsen her.

Tal fra undersøgelsen:

Så mange forældre vil gerne hjælpe en flygtningefamilie 

  • 81 % vil gerne hjælpe en flygtningefamilie, hvis deres barn begyndte i deres barns klasse. 34 % vil i høj grad, 47 % vil i nogen grad (10 % i ringe grad eller slet ikke) 

  • 70 % vil gerne hjælpe en flygtningefamilie – også selvom deres barn ikke går i deres barns klasse. 24 % i høj grad og 46 % i nogen grad (18 % i ringe grad eller slet ikke). 

Sådan vil forældrene hjælpe en flygtningefamilie 

  • 79 % vil invitere deres barn hjem til legeaftaler, tage dem med til fællesaktiviteter for klassen eller lign. 

  • 64 % vil gerne være ”venskabsfamilie”, der forpligter sig til at støtte familien omkring 2-4 timer om måneden i en periode. Det kan være hjælp med skole-hjem-samarbejdet, sundhedssystemet, sociale arrangementer, fællesspisning og lign. 

  • 61 % vil tage børnene og/eller de voksne med til fritidsaktiviteter, som man selv er involveret i som fx sportsklubber, foreningsarbejde eller lign. 

  • 52 % vil introducere dem til det danske skolesystem og være en støtte i skole-hjem-samarbejdet, fx ved forældremøder, skole-hjem-samtaler og lign. 

  • 17 % vil koordinere støtten til flygtningefamilier på deres barns skole. 

Undersøgelsen er gennemført af Skole og Forældre i perioden 21.-28. marts med besvarelser fra 626 forældre til børn i folkeskolen. Undersøgelsen er geografisk repræsentativ og vægtet for køn. Der er spurgt til, om forældre vil hjælpe flygtninge generelt – der er altså ikke udelukkende tale om flygtninge fra Ukraine. 
Du er velkommen til at bringe resultater fra undersøgelsen eller citater fra artiklen, hvis du tydeligt nævner, at det stammer fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn. 

 

 

Udgivet den

25. april 2022

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...