Skole og Forældre støtter den gradvise genåbning af skolerne og er klar til at samarbejde om at finde løsninger

Skole og Forældre støtter den gradvise genåbning af skolerne og er klar til at samarbejde om at finde løsninger

Genåbningen rejser mange spørgsmål, som vi må samarbejde om at finde svar på både lokalt og nationalt

- Vi støtter regeringens strategi om gradvis genåbning af skolerne. Vores børn glæder sig til igen at lege og møde deres lærere og pædagoger i virkeligheden. Vi er klar til næste etape, trods naturlig nervøsitet i krop og sind efter den hårde opbremsning. Stormen raser, og vi skal have vores samfund tilbage på ret kurs – for vi er ikke i havn endnu. Indtil der udvikles en vaccine eller effektiv behandling, er det bedste, vi alle kan gøre, at fortsætte den ansvarlige hygiejnemæssige adfærd, der hvor vi er, og løbende tilpasse balancen mellem samfundsmæssig aktivitet og isolation, efterhånden som den sundhedsfaglige vurdering af smittespredningen tillader det, så sundhedsvæsnet fortsat har kapacitet til at behandle de, der bliver syge, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Skolebestyrelsen kan i demokratisk dialog med kommunen og skoleledelsen tage medansvar for bæredygtig udvikling og god kommunikation om de lokale løsninger indenfor de nye sundhedsfaglige retningslinjer. Sundhed, sikkerhed og tryghed for børn, medarbejdere og familier står som fælles omdrejningspunkt for den gradvise åbning af skolerne. Kapacitet til ekstra rengøring, skæve åbningstider mv. vil nok også øge behovet for prioritering af ressourcer til skolens budget. Som forældre kan vi også støtte vores børn i at forstå baggrund og vilkår for den ændrede hverdag. Der vil også være behov for, at arbejdsgivere mv. tager passende hensyn til, at familielivet er under fortsat pres mange steder.

Samtidig er det vigtigt, at åbningen af skolerne for de yngste børn sker i tæt samarbejde mellem alle skolens parter – både lokalt og nationalt. Skole og Forældre samarbejder derfor med de centrale aktører i og omkring skolen. Det er afgørende, at vi hurtigst muligt får omsat de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer til lokale løsninger, så arbejdet i kommunerne og på de enkelte skoler kan gå i gang på det bedst mulige grundlag. Der er en række uafklarede spørgsmål, som vi skal finde klare svar på, før vi kan planlægge en sundhedsmæssig forsvarlig åbning af skolerne. Det gælder fx retningslinjer for hygiejne og rengøring, gruppestørrelser og udfordringer ift. skolernes indeklima. Der er også spørgsmål om smittede elever og medarbejdere, og om børn med udsatte familiemedlemmer. Og kan forældre for eksempel blive væk fra arbejde og passe deres syge børn ud over barnets første sygedag?

- En genåbning af skolerne kræver, at sundhedsmyndighederne sammen med kommunerne, skolernes ansatte, forældre og elever laver en plan for, hvordan eleverne kan gå i skole, samtidig med at smittespredningen fortsat er under kontrol. Jeg vil foreslå, at alle skolebestyrelser inddrages i, hvordan det kan foregå i praksis, på basis af myndighedernes retningslinjer. Der er mange interesser, der skal tænkes ind i en genåbning, ikke mindst familiernes mulighed for at bidrage til de svære balancer mellem forskellige hensyn, som nu skal etableres, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Hvad angår beslutningen om at aflyse eksamen for 9. og 10. klasse, så støtter Skole og Forældre de Danske Skoleelever i, at undervisningsministeren bør sikre, at alle unge får en fair chance for at komme godt videre i uddannelse, selvom de ikke må gå til eksamen.

Udgivet den

7. april 2020

af

pe

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...