Ok til teststrategi i folkeskolen

Ok til teststrategi i folkeskolen

Skole og Forældre er tilfreds med den planlagte teststrategi for genåbningen af folkeskolen.

Teststrategien for genåbningen af folkeskolen i forbindelse med genåbningen af afgangsklasserne i Nord- og Vestjylland og åbningen af hele folkeskolen på Bornholm er faldet på plads.

Overordnet bygger strategien på følgende:

  • Ingen krav om test under 12 år
  • Kraftig opfordring til test fra 12 år
  • Test foregår ikke uden samtykke
  • Kommunernes sundhedsfaglige enheder står for at sikre ekstra testkapacitet
  • Skolernes organisation, ledelse og medarbejdere gøres ikke til medicinske testcentre

- Teststrategien for genåbningen af folkeskolerne svarer meget godt til de anbefalinger, som Skole og Forældre har givet til myndighederne. Vi står i en alvorlig situation og genåbningen er ret begrænset. Jeg er meget tilfreds med, at udgangspunktet er, at forældrene bevarer myndigheden over om og hvordan deres børn skal testes, når de sender børnene i skole. Der er tale om en kraftig opfordring til at blive testet, ikke tvang, siger Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre.

Skole og Forældre vil følge implementeringen af både genåbningen og teststrategien tæt.

- Det er et stort projekt og det går stærkt. Jeg vil opfordre både myndigheder, skoler og forældre til at udvise tålmodighed med at få modellen helt på plads. Det gælder om, at vi gør alt, hvad vi kan for at komme hurtigst muligt og godt i gang med både genåbning af skolerne for størst muligt antal børn og samtidigt sikrer os mod smittespredning, siger Rasmus Edelberg.

Skole og Forældres formand har også en konkret opfordring til forældrene.

- Nu har vi alle et ansvar. Jo mere sikkerhed vi kan få på hver skole for at smitten ikke breder sig ved at teste hyppigt, jo hurtigere når vi vores vigtigste mål om at få alle børn i skole på et sundhedsmæssigt forsvarligt grundlag. Budskabet herfra er at følge myndighedernes anbefalinger og retningslinjerne med test to gange om ugen for elever fra 12 år. Personligt synes jeg også, at forældre kan teste elever under 12 år, hvis det er OK med børnene og de regionale testcentre er åbne for børn, men det er op til forældrene selv at vurdere deres families muligheder og behov for dette, siger Skole og Forældres formand.

Rasmus Edelberg opfordrer desuden myndighederne til at sikre, at det hurtigst muligt bliver endnu nemmere at teste med eksempelvis spyttest og mere skånsom næsetest, så det bliver så enkelt som muligt at få testet sine børn.

Udgivet den

26. februar 2021

Læs også

25.08.23
650 mio. ekstra til landets kommuner er et lille plaster på et åbent sår
Regeringen har besluttet af løfte den kommunale serviceramme for 2024 med 650 mio. Der er et godt skridt på vejen, men slet ikke nok for løse de...
Uro
12.08.23
Forældre: Uro er den vigtigste årsag til mistrivsel i skolen
Omkring halvdelen af forældre til børn i folkeskolen mener, at uro i “høj grad” forstyrrer undervisningen i deres barns klasse. Det har store...