Skolebestyrelsens opgaver med Coronavirus

Skolebestyrelsens opgaver med Coronavirus

Orienter jer i vejledninger fra ministerium og kommune, og hold et virtuelt skolebestyrelsesmøde.

I løbet af i dag, torsdag den 12. marts, vil Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og kommunerne offentliggøre forskellige vejledninger til skolerne om, hvordan nedlukningen af skoler, SFO’er og dagsinstitutioner skal foregå - som følge af indsatsen for at begrænse udbredelsen af Coronavirus.
Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelserne til at orientere sig i de vejledninger, som skolens ledelse tager udgangspunkt i og på den baggrund holde et skolebestyrelsesmøde så snart skolelederen har tid - gerne på mail, Skype eller lignende, så man undgår et fysisk møde.
På dette møde kan skolelederen redegøre for skolens kommunikation med forældrene og få skolebestyrelsens input til kommunikationen.
Hvis skolens ledelse vurderer, at det er nødvendigt, kan skolebestyrelsen og kontaktforældrene eventuelt hjælpe med at organisere pasning for især indskolingselever, der har forældre, som udfører kritiske samfundsfunktioner. Det gælder selvfølgelig sundhedspersonale, men også fødevareforsyning, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur m.v.,
Dertil kommer, at de fleste virksomheder formentlig vælger at have et minimum af medarbejdere til fortsat at møde på arbejdspladserne.

Skolebestyrelsen kan på mødet også tale med skolens ledelse om fjernundervisning. Der er en vejledning på vej om denne problemstilling fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Her er det Skole og Forældres opfordring, at fjernundervisning gennemføres, hvis det er muligt, og at der er fokus på fjernundervisning, der er nemt at gennemføre, fællesskabsskabende og engagerende.

I den kommende periode opfordres skolebestyrelsesformanden til at holde en tæt kontakt med skolelederen.
 
Skolebestyrelsesmedlemmer kan endvidere orientere sig om generelle retningslinjer m.v. på følgende hjemmesider:
Politiet
Børne- og Undervisningsministeriet
Skolelederforeningen
samt AULA og hver enkelt kommunes og skoles hjemmeside.

Udgivet den

12. marts 2020

af

sp

Læs også

01.11.13
Mange gode elementer i erhvervsuddannelsesreform, men også huller
Set fra et forældresynspunkt er der rigtig mange gode elementer i regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne, men også mangler.
23.02.17
Årsmøde i netværk for specialundervisning
Tilmeld dig årsmøde i specialundervisningsnetværket - for forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelser.