Ordinært Landsmøde 2011

Ordinært Landsmøde 2011

Referater og årsberetninger fra det ordinære og det ekstraordinære landsmøde

Ny næstformand og Ny Nordisk Skole på Skole og Forældres landsmøde.
LÆS NYHED

Landsformand Benedikte Ask Skottes mundtlige beretning på landsmødet samt årsberetning.
SE VIDEO DEL 1 - SE VIDEO DEL 2 - LÆS ÅRSBERETNING

Landsmødet vælger ny hovedbestyrelse.
SE MEDLEMMER

Landsmødet vedtager nyt arbejdsprogram
SE ARBEJDSPROGRAM

Landsformand Benedikte Ask Skottes afsluttende kommentarer efter Christine Antorinis tale.
SE VIDEO

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini talte på landsmødets første dag. Hun kommenterede blandt andet Skole og Forældre fire ønsker til den nye undervisningsminister.
Se ministerens kommentarer til Skole og Forældres fire ønsker.
SE VIDEO

Forberedelserne til landsmødet er i fuld gang.
SE VIDEO

Landsformand Benedikte Ask Skotte gælder sig til landsmødet.
LÆS BLOG

Landsmødet, hvor landsorganisationens politiske kurs fastlægges, afholdes i år fredag d. 18. november og lørdag d. 19. november 2011 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Mødeprogram
Fredag d. 18. november 2011
Fra kl. 16.00 serveres der sandwich og kaffe/the/vand

Kl. 16.30: Mødestart

Kl. 17.00: Gæstetaler: Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini
Der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål til ministeren

Kl. 18.00: Minikonference

Debatoplæg: ”Farvel til folkeskolen? - Folkeskolen eksisterer ikke om 10 år”, 
v/Morten Fisker, chefanalytiker, Mandag Morgen Innovation. Se præsentationen her

 

Debat- og miniseminarer
Emner til seminarerne følger og ret til ændringer i ovenstående forbeholdes

Kl. 20.30: Middag

Lørdag d. 19. november 2011
KL. 09.00: Landsmødets generalforsamling 
Mødestart og morgensang
Formandens mundtlige beretning
Gruppearbejde og plenumdebat
- Her har du mulighed for at networke med skolebestyrelsesmedlemmer og for at diskutere aktuelle skolepolitiske emner

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: Mødet genoptages
Godkendelse af beretning
Godkendelse af regnskab 2010
Vedtagelse af arbejdsprogram 2012
Valg af næstformand
- Alle delegerede har mulighed for at stille op til valg til næstformand
Valg af hovedbestyrelse i 4 valggrupper
- Alle delegerede har mulighed for at stille op til valg til hovedbestyrelsen
Valg i Fællesgruppen
Valg af foreningsrevisorer og – revisorsuppleanter

Kl. 16.00: Afslutning
Kl..16.00: Samling af den nyvalgte hovedbestyrelse og valg til forretningsudvalget

Udpegning af delegeret til landsmødet
Hver medlemsskole har en plads til landsmødet. Skoler på 600 - 999 elever har to pladser og skoler med 1000 elever og derover har tre pladser til mødet.

Deltagelse af medlemmer ud over skolens pladser udløst af elevtal
Da der har været en del forespørgsler om deltagelse af forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer ud over det antal pladser som den enkelte medlemsskole har ret til ud fra deres elevtal, er det nu muligt at få flere deltagere med til landsmødet som gæster.
Disse deltagere har ikke tale- og stemmeret og skal betale fuld pris for hotelophold, mødefaciliteter og fortæring hvilket beløber sig til kr. 2.500,- kr. for hele mødet.

Priser for deltagelse i mødet
Prisen for deltagelse i hele mødet inkl. overnatning i enkeltværelse kr. 1.000,- pr. person.
Prisen for deltagelse i hele mødet inkl. overnatning i delt dobbeltværelse kr.700,- pr. person.
Prisen for deltagelse i hele mødet uden overnatning kr.650,- pr. person.

Deltagelse om lørdagen i landsmødet/generalforsamlingen er gratis.

Transportudgifter til mødet afholdes af den enkelte mødedelegerede/skole.

Skriftlig indkaldelse, mødeprogram, valg til hovedbestyrelsen, tilmeldingsformular mv. er udsendt til de udpegede landsmødedelegerede.

Tilmeldingsfrist
Af hensyn til hotellet er absolut seneste tilmelding til mødet d. 23. oktober 2011

Kontakt
Har du spørgsmål til landsmødet er du velkommen til at kontakte Lizzi Ege Johansen på e-mail lej@skole-foraeldre.dk eller telefon 3386 0204.

 

Udgivet den

16. juni 2011

af

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...