Skolebestyrelsesvalg 2014 - Info 1

Skolebestyrelsesvalg 2014 - Info 1

5 ideer, som kan styrke kandidatopstillingen blandt forældrene:

Kære skolebestyrelsesmedlemmer

Det kan lyde som om at der er rigtig god tid til næste år og skolebestyrelsesvalget, men erfaringerne viser, at skolebestyrelsernes arbejde med at sikre kandidater hører under betegnelsen ”det lange træk”.

Den nye skolereform lægger op til visse ændringer, bl.a. bestyrelsens sammensætning, men helt hvordan lovændringerne kommer til at se ud, ved vi pt. ikke.

Ét er dog sikkert, der skal findes forældre på skolen, som har mod på og lyst til at stille op som kandidater vil skolebestyrelsesvalget.   

Her er 5 ideer, som kan styrke kandidatopstillingen blandt forældrene:

1) Drøft i bestyrelsen hvilke fx 3-5 ting I har gjort godt i den forløbne periode fx:
Jeres værdigrundlag, arbejdet med principper – hvilke, gode debatter om skolens udvikling, nye tiltag, arbejdet med trivsel (undervisningsmiljøvurderingen) mv. Giver et ensartet billede af jeres styrker og kan bruges i formidlingsarbejdet.

 

2) Skolebestyrelsen kan besøge klasseforældremøderne, og fortælle om valget og muligheden for at stille op.

  • fordel klassen mellem jer,
  • få 15 – 30 min af forældremødet (kan evt. starte lidt før)
  • udarbejd et ”talepapir” således at den information I giver bliver ensartet
  • hav nogle dialogspørgsmål med, så det ikke kun bliver information
  • noter de forældre der viser interesse, måske vil de også gerne bruge lidt tid på valget.
  •  
  • 3) Saml jeres kontaktforældre og drøft valget med dem – måske en kampagne på skolen, måske er kontaktforældrene potentielle kandidater.

Aktive, engagerede forældre og ildsjæle er et godt udgangspunkt for kandidater til skolebestyrelsen eller som deltager i en arbejdsgruppe omkring valget. Vær konkrete både indholds- og tidsmæssigt, så de kan se opgavens omfang, det gør det lettere at tage stilling til mulighederne.

4) Informer og synliggør jeres arbejde i skolebestyrelsens. Det er vigtigt at forældrene ved at I gøre en forskel! 

Informer, stil spørgsmål, få feedback fra forældrene om de ting der foregår på skolen og om de ting skolebestyrelsen arbejder med fx gennem nyhedsbrev, forældreintra, debatcafé på skolen om forskellige temaer, ……. listen er lang J

5) Drøft med lærerne hvilken rolle de kan have i forbindelse med valget

6) Drøft med eleverne hvilken rolle de kan have i forbindelse med valget

God fornøjelse!   

Skole og Forældre vender naturligvis tilbage med inspiration, input og planlægning af selve valgproceduren mv.

Udgivet den

22. august 2013

af

Læs også

17.03.23
Børnene skal ikke lappe kommunernes huller
Over halvdelen af landets kommuner sparer på dette års skolebudget. Det viser en undersøgelse fra bladet Folkeskolen. Det er helt grotesk i en tid,...
06.03.23
Trivsel skal være i fokus alle dage
På mange skoler vil der være ekstra fokus på trivsel, når Trivselsdagen 2023 løber af stablen fredag. Det er en vigtig dag. Men endnu vigtigere er...