Stor utilfredshed med lange skoledage

Stor utilfredshed med lange skoledage

Ny undersøgelse af forældres tilfredshed med børnenes skolegang og folkeskolereformen viser, at over halvdelen af forældrene nu er utilfredse med skoledagens længe. Utilfredsheden gælder særligt udskolingsforældre.

En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget blandt forældre til børn i folkeskolen, viser, at 52 procent af forældrene er utilfredse med folkeskolereformens længere skoledag. Blandt forældre til børn i udskolingen er hele 63 procent utilfredse. Det er betydeligt flere end i tidligere målinger, som Skole og Forældre har foretaget (se tabel 1).

- Det er afgørende, at kommuner, skoleledere og skolebestyrelser sørger for, at skemaerne overholder forligspartiernes hensigt om, at skoledagen skal vare til kl. 14, 14.30 og 15 for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Tabel 1: Udvikling i andel forældre, der er utilfredse, fra september 2014 til november 2015


 

Skole og Forældre har i en tidligere undersøgelse dokumenteret, at op mod halvdelen af skolerne i dette skoleår har skoledage på mellemtrin og i udskolingen, der er længere end til kl. 14.30, hhv. kl. 15.

- Forældrene er mest utilfredse med skoledagens længde på de klassetrin, hvor skolerne er dårligst til at overholde politikernes hensigt om skoledagens længde. Derfor er budskabet meget enkelt: Hold jer til hensigten, når I laver skemaer. Det kan halvdelen af skolerne få til at fungere i dag. Nu skal vi have den anden halvdel med. Dem, der har svært ved det, kan bruge to-voksen-ordninger, også i udskolingen. Det er den mulighed, der er i folkeskoleloven i dag, siger Skole og Forældres formand.

De forældre, der er utilfredse med den længere skoledag, nævner især, at de oplever børnene som trætte, stressede eller ukoncentrerede, at deres børn har droppet fritidsaktiviteter, legeaftaler eller fritidsjob og at de er utilfredse med, at der stadig er lektier hjemme, selvom der er lektiecafeer i skolen.

Skole og Forældres nye undersøgelse giver et blandet billede, hvad angår udviklingen i forældrenes tilfredshed med folkeskolereformens øvrige elementer.

- Samlet set er det utilfredsstillende, at så mange forældre fortsat er utilfredse med lektiecafeer, bevægelse og den understøttende undervisning. Der skal stadig arbejdes hårdt på at hæve kvaliteten i folkeskolereformens nye tiltag, siger Mette With Hagensen.

Det positive i den nye undersøgelse af forældrenes tilfredshed er, at forældrenes generelle tilfredshed med børnenes skolegang er lidt bedre end i foråret 2015.

- Jeg er glad for, at forældrenes tilfredshed med børnenes skolegang er lidt bedre end ved sidste undersøgelse i foråret. Det kunne man håbe var en tiltrængt ny udviklingstendens, siger Skole og Forældres formand.

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil: 31 71 63 78

-

Forældrene i denne undersøgelse har skrevet flere hundrede kommentarer til hvert enkelt spørgsmål.

For at få et indtryk af, hvad forældrene konkret er utilfredse med, har Skole og Forældre rubriceret og kvantificeret indholdet i alle kommentarerne fra de utilfredse forældre.
Den faktor, der er øverst i nedenstående oversigt, er den faktor, som de utilfredse forældre har nævnt hyppigst, næstøverst er den næsthyppigste osv.

De forældre, der er utilfredse med den understøttende undervisning, nævner især:

• at de ikke ved, hvad der foregår i den understøttende undervisning

• at børnene ikke får noget ud af det

• at der ikke er kvalificeret hjælp til de fagligt stærke elever

• at eleverne laver noget andet end det er tiltænkt

• at der er for store udsving i kvaliteten af undervisningen

• at undervisningen ikke virker planlagt

 

De forældre, der er utilfredse med lektiecafeen, nævner især:

• at der er for få lærere til at hjælpe børnene

• at børnene ikke får lavet deres lektier

• at børnene har svært ved at koncentrere sig, fordi der er for meget støj og derfor ikke kan fordybe sig

• at børnene ikke får kvalificeret hjælp

• at tiden bliver brugt på andre ting, der ikke er relevante

 

De forældre, der er utilfredse med bevægelse i skoletiden, nævner især:

• at bevægelse fylder mindre, end de troede

• at det ikke fungerer som en integreret del af undervisningen

• at det er svært at se forskel på før og efter reformen

• at tiden bliver brugt på noget andet

• at lærerne mangler tid og ressourcer til at lægge mere bevægelse ind i løbet af dagen

 

De forældre, der er utilfredse med den længere skoledag, nævner især:

• at de oplever børnene som trætte, stressede eller ukoncentrerede

• at deres børn har droppet fritidsaktiviteter, legeaftaler eller fritidsjob

• at de er utilfredse med, at der stadig er lektier hjemme, selvom der er lektiecafeer i skolen

 

Udgivet den

12. november 2015

af

sp

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...