Tilbage til (næsten) normal hverdag efter sommerferien

  • Samarbejde mellem lærere og pædagoger

Tilbage til (næsten) normal hverdag efter sommerferien

Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer for, hvordan skoler og institutioner skal forholde til risikoen for corona-smitte efter sommerferien. Retningslinjerne, som er gældende fra 1. august, betyder, at vi vender tilbage til en mere normal hverdag.

Helt overordnet siger de nye retningslinjer, at eleverne skal have den undervisning, loven kræver – ligesom før coronakrisen – og holde afstand i det omfang, det er muligt. Det er Sundhedstyrelsens vurdering, at man i skolerne efter sommerferien kan fravige den generelle anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe eller klasse. Udgangspunktet bør dog stadig være, at både børn og voksne fortsat har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder mindst 1 meters afstand til andre, med mindre det lokalt vurderes at have for store konsekvenser - for eksempel for undervisningen, som altså igen skal leve op til de almindelige krav.

Klassen skal være udgangspunktet for alle aktiviteter på skolen, og skolen skal i videst muligt omfang planlægge, så de enkelte elever ikke undervises af flere lærere eller pædagoger, end det er nødvendigt, for at eleverne kan modtage undervisning efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække. Pauser og frikvarterer bør så vidt muligt holdes klassevist og forskudt.

Udgangspunktet er, at alle elever deltager i undervisningen. Med hensyn til personer i øget risiko henvises der til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som kan blive opdateret løbende. De elever, som efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. Hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme i strid med skolens eller lægens anbefalinger, vil eleven bliver registreret som fraværende, og vil ikke modtage fjernundervisning. Og hvis en elev har været på en ikke-nødvendig rejse til et land, som det frarådes af besøge, skal eleven blive hjemme 14 dage herefter uden at modtage fjernundervisning.

I helt særlige tilfælde, hvor man oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal elever hjem, kan nødundervisningsbestemmelserne stadig komme i anvendelse. Det skal skolen informere om og begrunde via egen hjemmeside, og skolens skal indsende denne begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Det er skolens ledelses ansvar, at skolen har en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på covid-19. Her gælder også Sundhedsstyrelsens vejledning ”Information om forholdsregler ved tilfælde af covid-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge”.

Hvis der er tilfælde af bekræftet covid-19 skal skolen vurdere, om nogen i klassen eller på holdet kan betragtes om ”nære kontakter” og derfor skal blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger en negativ test på covid-19, jævnfør retningslinjerne ”Smitteopsporing af nære kontakter”.

Udgivet den

22. juni 2020

af

pe

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...