Forældrehæfte nr. 2: Hjemmearbejde

Forældrehæfte nr. 2: Hjemmearbejde  

Til fri download:

Hvad skal børnene lære - i skolen og som hjemmearbejde?
Engang var lektier det, man ikke kunne nå i timen. Sådan er det ikke mere. På mange skoler er lektier en anden måde at tilegne sig stoffet på, et supplement til det, børnene gør i skolen. Her kan I tage et medansvar.
Læs om elevplaner, årsplaner, lektiebog, portefølje og alle de andre aktiviteter, som er en del af skolens hverdag.

Fra serien "Velkommen til samarbejde. Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?"

 

Download som pdf
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Håndbog for skoleforældre er på 120 sider med mange illustrationer, billeder og faktabokse. Den er simpel at navigere i, men teksten dækker samtidig...
Langt de fleste skoler har en kontaktforældreordning, men ofte er der uklarhed om deres rolle og opgaver. Skole og Forældre har derfor udarbejdet...
Skolebørn nr. 4 2016
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Til fri download: Forældre som aktive medspillere i skolen Sådan kan I støtte: Læs klassens ugeplan og diskuter de emner og tekster, børnene...