Forældrehæfte nr. 3: Dansk

Forældrehæfte nr. 3: Dansk  

Til fri download:

Det skal dit barn lære i dansk
Læser børnene godt nok? Det er vigtigt, at alle børn lærer at læse. En skole vurderes ofte på, om børnene er gode læsere.
Men dansk er andet end læsning. Børnene skal også lære at tale og skrive godt og at få oplevelser og viden om tekster og billeder.

Fra serien "Velkommen til samarbejde. Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?"

Download som pdf
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Håndbog for skoleforældre er på 120 sider med mange illustrationer, billeder og faktabokse. Den er simpel at navigere i, men teksten dækker samtidig...
Langt de fleste skoler har en kontaktforældreordning, men ofte er der uklarhed om deres rolle og opgaver. Skole og Forældre har derfor udarbejdet...
Skolebørn nr. 4 2016
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Til fri download: Forældre som aktive medspillere i skolen Sådan kan I støtte: Læs klassens ugeplan og diskuter de emner og tekster, børnene...