Forældrehæfte nr. 5: Engelsk

Forældrehæfte nr. 5: Engelsk  

Til fri download:

Hvorfor skal mit barn lære engelsk?
Børnene opfatter ikke, om et ord stammer fra engelsk eller fra dansk. For dem er det bare en betegnelse, der dækker det, de vil udtrykke. F.eks. spurgte en pige i starten af 3. klasse: ”Hvad hedder computer på engelsk?”
Som forældre kan I derfor forberede jeres barn ved at prøve at samle på engelske ord og derved skærpe barnets bevidsthed om det engelske sprog. 

Fra serien "Velkommen til samarbejde. Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?"

 

Download som pdf
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Håndbog for skoleforældre udkommer i løbet af 2020, men du kan købe den allerede nu. Så sender vi den, straks den kommer fra trykkeriet. Håndbogen...
Langt de fleste skoler har en kontaktforældreordning, men ofte er der uklarhed om deres rolle og opgaver. Skole og Forældre har derfor udarbejdet...
Skolebørn nr. 4 2016
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Til fri download: Forældre som aktive medspillere i skolen Sådan kan I støtte: Læs klassens ugeplan og diskuter de emner og tekster, børnene...