Forældrehæfte nr. 6: Naturfag

Forældrehæfte nr. 6: Naturfag  

Til fri download:

Naturfag i skolen
I naturfag lærer børnene blandt andet om energi og ressourcer. Når man laver mad, tænder lys, skruer op for varmen eller går i bad, bruger man varer fra de forsyningsvirksomheder, som alle hjem er afhængige af. Tag en snak med børnene, som de kan bruge i skolen dagen efter.
Naturfagene er geografi, natur/teknik, biologi og fysik/kemi.

Fra serien "Velkommen til samarbejde. Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?"

Download som pdf
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Håndbog for skoleforældre er på 120 sider med mange illustrationer, billeder og faktabokse. Den er simpel at navigere i, men teksten dækker samtidig...
Langt de fleste skoler har en kontaktforældreordning, men ofte er der uklarhed om deres rolle og opgaver. Skole og Forældre har derfor udarbejdet...
Skolebørn nr. 4 2016
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Til fri download: Forældre som aktive medspillere i skolen Sådan kan I støtte: Læs klassens ugeplan og diskuter de emner og tekster, børnene...