Forældrehæfte nr. 7: Praktisk-musiske fag

Forældrehæfte nr. 7: Praktisk-musiske fag  

Til fri download:

Glæden ved at skabe og forme - om de praktisk-musiske fag i skolen
Fagene tæller idræt, musik, hjemkundskab, billedkunst, håndarbejde og sløjd. 

Fra serien "Velkommen til samarbejde. Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?"

 

Download som pdf
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Håndbog for skoleforældre udkommer i løbet af 2020, men du kan købe den allerede nu. Så sender vi den, straks den kommer fra trykkeriet. Håndbogen...
Langt de fleste skoler har en kontaktforældreordning, men ofte er der uklarhed om deres rolle og opgaver. Skole og Forældre har derfor udarbejdet...
Skolebørn nr. 4 2016
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Til fri download: Forældre som aktive medspillere i skolen Sådan kan I støtte: Læs klassens ugeplan og diskuter de emner og tekster, børnene...