Forældrehæfte nr. 8: Kristendomskundskab

Forældrehæfte nr. 8: Kristendomskundskab  

Til fri download:

Hvorfor skal vi have kristendomskundskab i skolen?
Kristendomskundskab er for alle, og det skal være et fag, som alle føler sig godt tilpas i, uanset om man har en bestemt tro eller kommer fra en særlig kultur eller ej.
Faget handler om at undre sig og stille spørgsmål til væsentlige forhold i livet og om at tænke over de svarmuligheder, der opstår undervejs i forløbet. Eleverne skal med dette fag ud for at undersøge, hvad selve livet er. De skal undre sig over liv og død, godt og ondt, lykke og lidelse, retfærdighed og uretfærdighed, tilgivelse og fjendskab. At filosofere over livet giver børnene oplevelser, som hjælper dem til at forstå sig selv i fællesskabet med andre.

Fra serien "Velkommen til samarbejde. Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?"

Download som pdf
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Håndbog for skoleforældre er på 120 sider med mange illustrationer, billeder og faktabokse. Den er simpel at navigere i, men teksten dækker samtidig...
Langt de fleste skoler har en kontaktforældreordning, men ofte er der uklarhed om deres rolle og opgaver. Skole og Forældre har derfor udarbejdet...
Skolebørn nr. 4 2016
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Til fri download: Forældre som aktive medspillere i skolen Sådan kan I støtte: Læs klassens ugeplan og diskuter de emner og tekster, børnene...