Forældrehæfte nr. 9: Historie

Forældrehæfte nr. 9: Historie  

Til fri download:

Hvorfor skal mit barn lære historie?
Vi har alle en interessant historie. Nogle af os er gode til at fortælle om den. Endda rigtig gode.
I historie får dit barn sat sin egen historie i perspektiv. Det sker gennem oplevelser og indsigt i familiens historie, i vigtige begivenheder i Danmarkshistorien og i skelsættende forandringer fra Verdenshistorien.
Dit barn vil opleve, at det er født ind i et fællesskab, der kan give dit barn handlemuligheder i fremtiden.
Alle familier kan gå på opdagelse i de nære omgivelser. Der er historie overalt. Det gælder bare om at få øje på den og stille spørgsmål.
I historie lærer dit barn også, hvordan historie bliver brugt og finder ud af, at historiske begivenheder kan forklares på forskellige måder.

Fra serien "Velkommen til samarbejde. Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?"

 

Download som pdf
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Håndbog for skoleforældre er på 120 sider med mange illustrationer, billeder og faktabokse. Den er simpel at navigere i, men teksten dækker samtidig...
Langt de fleste skoler har en kontaktforældreordning, men ofte er der uklarhed om deres rolle og opgaver. Skole og Forældre har derfor udarbejdet...
Skolebørn nr. 4 2016
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Til fri download: Forældre som aktive medspillere i skolen Sådan kan I støtte: Læs klassens ugeplan og diskuter de emner og tekster, børnene...