Årsberetning

Årsberetning

Skolebestyrelsen skal afgive en årlig beretning til skolens forældrekreds.

Beretningen afgives på et forældremøde for alle skolens forældre jf. folkeskolelovens § 44 stk. 12 og 13.

Årsberetningen beskriver i korthed de aktiviteter, som skolen har haft i gang inden for det sidste år.

Årsberetningen kan være en status over, hvor langt skolen er nået mht. at opfylde de fastsatte mål i fx skolens værdiregelsæt, skole-hjem-samarbejdet eller i antimobbestrategien. Men årsberetningen kan også indeholde en plan for det kommende års arbejde, som en god orientering til forældrene om, hvad skolebestyrelsen arbejder med og planlægger at ville arbejde med i det kommende skoleår.

Der er mange måder at lave en årsberetning på. En af de mere fantasifulde er fra Holsted Skole, hvor de har lavet årsberetningen på video.

Se videoen her.

 

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Skolefritidsordning (SFO)
En skolefritidsordning er et tilbud på en folkeskole om pasning for børn, der er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville...
30.09.10
Klage
I folkeskolelovens § 51 finder man klagemulighederne beskrevet.