Afgørende at Ny Start ender med en normalisering af lærernes arbejdsforhold med en overenskomst

Afgørende at Ny Start ender med en normalisering af lærernes arbejdsforhold med en overenskomst

Kommunernes Landsforening og regeringen har sammen med lærerne et stort ansvar for at sikre en normal overenskomst.

Af Rasmus Edelberg, landsformand, Skole og Forældre

Lærerne i folkeskolen har ikke haft en overenskomst siden den daværende Thorning-regering i 2013 greb ind i konflikten mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening. Set udefra, som repræsentant for folkeskolens forældre og skolebestyrelserne, er det et stort problem for folkeskolen, at mange lærere på den måde føler sig sat ud på et sidespor uden en almindelig arbejdstidsaftale.

Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening arbejder i øjeblikket med den såkaldte Ny Start, der blandt andet går ud på at få normaliseret lærernes overenskomstforhold. En kommission har netop offentliggjort en række fornuftige anbefalinger til, hvordan parterne kan komme i mål med dette.

Jeg skal ikke kloge mig på, hvordan Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening vil nå hinanden i de kommende overenskomstforhandlinger. Jeg vil blot gøre opmærksom på, at motiverede medarbejdere er helt afgørende for, at kvaliteten i folkeskolen er så høj, at forældrene både vælger folkeskolen til deres børn fra begyndelsen og vælger at beholde deres børn i folkeskolen gennem hele skoleforløbet.

Det er også helt afgørende, at lærerne deltager aktivt i udviklingen af folkeskolen. Det gælder når vi skal styrke feedback-kulturen og skole-hjem-samarbejdet, når nye fælles mål skal implementeres og når vi skal finde ud af, hvordan kvaliteten af inklusion i folkeskolen bliver bedre.

Inklusion er et eksempel på en af de store udfordringer i folkeskolen i dag, som også fremhævet af kommissionens formand Per B. Christensen. De alt for høje klassekvotienter er et problem mange steder. Som ejere af folkeskolen er det helt nødvendigt, at kommunerne løser de udfordringer, der er for folkeskolen. Det gælder både overenskomstforhold for lærerne, inklusion og megaklasser.

Jeg synes regeringen, lærerne og kommunerne skal give hinanden hånden på, at vi fremover vil udvikle og løse folkeskolens udfordringer sammen, ikke i konflikt.

Det kræver, at alle parter kommer i arbejdstøjet og afskriver muligheden for at køre solo uden de andre. Det er dansk kulturarv, som skal holdes i hævd, dette med at finde fælles løsninger. Vi spiller på en fælles bane som nu er kridtet op. En overenskomst til lærerne er en vigtig del af en ny start, ikke bare for lærerne, men for hele folkeskolen.

Senest opdateret den

23. januar 2020

af

sp

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.