Børnehaveklasseleder

Børnehaveklasseleder

En børnehaveklasseleder varetager undervisningen af børnehaveklassen.

En børnehaveklasseleder kan herudover også varetage en række andre opgaver, fx i forbindelse med samlet indskoling (samordning af dele af undervisningen for børnehaveklasse og 1.-3. klasse) jf. folkeskolelovens § 29 og 29 a

Børnehaveklasseledere er pædagoguddannede og organiseret i Danmarks Lærerforening.

Læreruddannede kan iht. folkeskolelovens § 29 a varetage afgrænsede undervisningsopgaver i børnehaveklassen, fx danskundervisning.

 

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

14.03.17
Skemalægning
Skolelederen skal fremlægge det kommende skoleårs skemaer for skolebestyrelsen, så skolebestyrelsen kan udtale sig om det
12.08.11
Udeundervisning
De fleste skoler lader lejlighedsvis dele af undervisningen i visse fag foregå udendørs, f.eks. når klassen finder haletudser henne i mosen i natur...