Indskoling

Indskoling

Indskoling er betegnelsen for de yngste klasser i skolen, dvs. børnehaveklasse, 1.-, 2.- og som regel også 3. klasse.

I henhold til folkeskolelovens § 25 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen efter høring af skolebestyrelsen beslutte, at undervisningen i 0.-3. klasse sker i aldersintegrerede klasser med børn af forskellig skolealder. Med aldersintegrerede klasser må undervisningen tage udgangspunkt i, at klasserne er sammensat af elever med varierende skolealder, og der kan ved holddannelse tilrettelægges undervisningssituationer, hvor eleverne er sammen med jævnaldrende

Iht. folkeskolelovens § 29 a kan personale med lærer- eller pædagoguddannelse varetage undervisningen i børnehaveklassen til 3. klassetrin, dog således at pædagoger på 1.-3. klassetrin varetager afgrænsede undervisningsopgaver, og tilsvarende med læreruddannede i børnehaveklassen.

På mange skoler foregår undervisningen af indskolingsklasserne i en særlig indskolingsafdeling, adskilt fra mellemtrin og udskoling.

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre