Besked om holddannelser

Besked om holddannelser

Jeg er skolebestyrelsesmedlem og forælder til en dreng i 1. klasse, hvor vi har modtaget et brev om, at skolens to 1. klasser fremover skal have fælles aktiviteter, hvor der arbejdes på tværs af klasserne i to lektioner om dagen. Ændringerne har ikke været nævnt på et bestyrelsesmøde, hvilket jeg synes er noget mærkeligt! Skal vi ikke informeres ved så store strukturelle ændringer?

Svar:

Der er sådan set ikke noget i vejen for, at en skoleleder kan beslutte, at der skal være holddannelse resten af året, men ifølge folkeskolelovens § 44 kan I bede skolelederen redegøre skriftligt for situationen i de pågældende klasser og de løsninger, som er iværksat, og blive informeret om holddannelsens baggrund og formål m.v.

Ifølge folkeskolelovens § 44 skal skolebestyrelsen også udarbejde et princip for undervisningens organisering. Dette princip kan indeholde formuleringer om principperne for holddannelse. Hvis I har sådan et princip, og holddannelse er omtalt, kan I bede skolelederen skriftligt redegøre for, hvordan de beslutninger, han/hun har truffet, overholder det princip, I har vedtaget.

I bør sige til skolelederen, at for at fastholde et godt samarbejdsklima mellem skolelederen og skolebestyrelsen er det hensigtsmæssigt, at I informeres, inden han/hun tager store beslutninger. Særligt af hensyn til at sikre en god kommunikation med de berørte forældre - så I ved, hvorfor ændringerne bliver lavet osv., men også for at sikre, at de principper, I har vedtaget, bliver fulgt.

Venlig hilsen Skolebestyrelsesrådgivningen

Senest opdateret den

21. september 2016

af

pe

Læs også

01.09.10
Feature- og emneuger
Feature- eller emneuger er en eller to særlige uger i skoleåret, hvor et antal klasser hele ugen arbejder med et særligt emne eller inden for en på...
01.09.10
Fagene i folkeskolen
I mere end 100 år har næsten al undervisning i folkeskolen været opdelt i fag.