Besked om holddannelser

Besked om holddannelser

Jeg er skolebestyrelsesmedlem og forælder til en dreng i 1. klasse, hvor vi har modtaget et brev om, at skolens to 1. klasser fremover skal have fælles aktiviteter, hvor der arbejdes på tværs af klasserne i to lektioner om dagen. Ændringerne har ikke været nævnt på et bestyrelsesmøde, hvilket jeg synes er noget mærkeligt! Skal vi ikke informeres ved så store strukturelle ændringer?

Svar:

Der er sådan set ikke noget i vejen for, at en skoleleder kan beslutte, at der skal være holddannelse resten af året, men ifølge folkeskolelovens § 44 kan I bede skolelederen redegøre skriftligt for situationen i de pågældende klasser og de løsninger, som er iværksat, og blive informeret om holddannelsens baggrund og formål m.v.

Ifølge folkeskolelovens § 44 skal skolebestyrelsen også udarbejde et princip for undervisningens organisering. Dette princip kan indeholde formuleringer om principperne for holddannelse. Hvis I har sådan et princip, og holddannelse er omtalt, kan I bede skolelederen skriftligt redegøre for, hvordan de beslutninger, han/hun har truffet, overholder det princip, I har vedtaget.

I bør sige til skolelederen, at for at fastholde et godt samarbejdsklima mellem skolelederen og skolebestyrelsen er det hensigtsmæssigt, at I informeres, inden han/hun tager store beslutninger. Særligt af hensyn til at sikre en god kommunikation med de berørte forældre - så I ved, hvorfor ændringerne bliver lavet osv., men også for at sikre, at de principper, I har vedtaget, bliver fulgt.

Venlig hilsen Skolebestyrelsesrådgivningen

Senest opdateret den

21. september 2016

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...