Elevindflydelse

Elevindflydelse

Eleverne har selv indflydelse på deres skole og undervisning.

Den enkelte elev:

Sammen med lærerne i de enkelte fag er eleven selv med til at fastlægge sine egne mål for undervisningen.

Lærerne skal i videst muligt omfang også lade eleverne være medbestemmende om undervisningens form og indhold.

Klassen:  

Eleverne skal sammen med klasselæreren tilrettelægge klassens ”liv og spilleregler”. I perioder kan der være god brug for en del tid til at drøfte klassens særlige forhold og derfor er der ikke skemalagt tid til formålet.

Elevrådet:

Hvis skolen har et elevråd, så vil den enkelte elev have indirekte indflydelse på alt vedr. skolen og undervisningen jf. BEK nr 26 af 15/01/2001 - Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Elevrådet kan stille forslag og komme med ønsker om f. eks. indretning af lokaler, bøger, materialer m.fl.

Elevrådet vælger elevernes repræsentanter i skolebestyrelsen. De kan medvirke i behandlingen af alle sager undtagen personsager. Elevrepræsentanten/erne kan også selv sætte et emne på dagsorden.

Elevernes to repræsentanter har fuld stemmeret i skolebestyrelsen. 

På skoler, der kun har til og med 5. klassetrin, kan skolebestyrelsen anmode kommunalbestyrelsen om at fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i bestyrelsen.

Senest opdateret den

7. februar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre