Fælles rådgivende organ

Fælles rådgivende organ

Forum, som kan rådgive kommunalbestyrelsen om forhold, der vedrører kommunens skolevæsen.

Kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal oprettes et fælles rådgivende organ i kommunen, og hvorledes dette skal sammensættes. Almindeligvis repræsenteres skolebestyrelserne, kommunalpolitikere, lærere m.fl. jf. folkeskolelovens  § 41, stk. 1 nr. 4.

Såfremt der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ i kommunen skal kommunalbestyrelsen mindst to gange om året indkalde kommunens skolebestyrelser til et fællesmøde, jf. folkeskolelovens  § 46 a.

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Skolelederforeningen
Skolelederforening er en selvstændig fagforening for alle skoleledere ansat i den danske folkeskole – skoleinspektører, viceskoleinspektører,...
17.08.16
Referat fra skolebestyrelsesmøder
Reglerne for skolebestyrelsesreferatet