Undervisningsassistenter

Undervisningsassistenter

Siden 2009 har skolerne kunnet ansætte såkaldte undervisningsassistenter, en ny stillingskategori som er hentet fra Finland. Undervisningsassistenter minder om pædagogmedhjælpere. De har ikke ansvaret for undervisningen, men bistår læreren i klassen med urolige børn eller børn med behov for ekstra rutine.

Senest opdateret den

25 januar 2019

af

cg

Læs også

28.03.17
BYOD
BYOD betyder ”Bring Your Own Device” eller på dansk: ”Tag dit eget it-udstyr med”
30.09.10
Pædagogisk Råd
Indtil 2014 bestemte folkeskoleloven, at der ved hver skole skulle dannes et pædagogisk råd, som var rådgivende over for skolens leder.