Forord

  • Mette With Hagensen, formand Skole og Forældre

Forord

Skole og Forældres årsberetning 2018

Sof_logo

Skole og Forældre arbejder for at styrke forældrenes indflydelse på deres børns skole. Indflydelse er ikke noget man får, indflydelse er noget man opnår gennem målrettet arbejde inden for de rammer, som skolebestyrelserne er givet i lovgivningen.

2018 er valgår, så der er rigtig mange skolebestyrelser og skolebestyrelsesmedlemmer, der er i fuld gang med at lære rammerne for skolebestyrelsens arbejde at kende og finde mulighederne for at skabe en god skole for vores børn. Mange kommuner har taget ansvaret for at uddanne skolebestyrelser og kommunale udvalgsmedlemmer på sig, så mange skolebestyrelser er allerede godt i gang med arbejdet. Skole og Forældre arbejder målrettet for, at alle kommuner tager opgaven på sig og skaber dygtige skolebestyrelser til gavn for børn og folkeskolen.

De nyvalgte skolebestyrelser står over for en stor opgave, da mange kommuner strammer økonomiskruen endnu et nøk, samtidig med at der stadig varsles ændringer i skolestruktur og ledelse af folkeskolen. I de kommuner er det vigtigt, at skolebestyrelserne arbejder og samarbejder for at sikre et godt skolevæsen, så forandringerne ikke blot kommer for forandringernes skyld, men kommer for at gøre skolen bedre, så flere børn lærer mere og trives bedre.

___________________________

Denne årsberetning supplerer formandens mundtlige beretning på årets landsmøde i Skole og Forældre. Den er primært henvendt til landsmødets deltagere, men kan også være oplysende for andre, der gerne vil have et indblik i, hvad landsorganisationen for forældre i folkeskolen arbejder med.


<                            >

 (Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

5. november 2018

af

mhk

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018