Helhedsskole

Helhedsskole

Forsøg med helhedsskolen har foregået i en del kommuner siden slutningen af 1990erne. De har typisk gået ud på at sammensmelte børnehaveklassen, 1. og 2. klasse med aktiviteterne i SFO'en, således at disse bliver oplevet som en helhed. I stedet for, at børnene først går 3 eller 4 timer i skole og derefter 3 eller 4 timer i SFO, blandes aktiviteterne i helhedsskolen, hvor lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger arbejder tæt sammen.

Dette er et forsøg på at skabe en skole, der er en helhed i forhold til børns dannelse i hverdagen. Det er ønsket om at skabe en ny form for undervisning, hvor målet er at udvikle elevernes faglige, kulturelle, sociale og kulturelle kompetencer.

Samtidig skal helhedsskolen tage udgangspunkt i, at eleverne har forskellige evner og derfor skal undervises forskelligt. Derfor skal de praktiske og musiske fag have samme prioritet som de boglige fag i planlægningen af undervisningen.

Kritikken af tankerne om helhedsskolen har gået på, at helhedsskolen blot er en opbevaring af eleverne, mens forældrene er på arbejde, og at man fratager børnene friheden til at lege frit. ”Verdens længste eftersidning”, har nogen kaldt helhedsskolen. Men ifølge fortalerne er det hensigten at skabe et trygt og sikkert miljø for børnene, hvor leg og læring smelter sammen.

Fortalerne argumenterer for, at helheden skal skabes i børnenes møde med lærere, pædagoger, kammerater og indholdet i undervisningen. I dette møde er det vigtigt, at det enkelte barn føler sig værdsat og får gode oplevelser og oplever et fællesskab, der rækker ud over selve situationen.

Den store udfordring for de involverede lærere og pædagoger er at skabe en fælles forståelse af sammenhængen mellem leg og læring.

Mange af tankerne bag helhedsskolen er blevet realiseret med folkeskolereformen i 2014: Den længere skoledag, som også indeholder understøttende undervisning samt lektiehjælp og fordybelse, den højere grad af integration af pædagogerne i skolen, samt kravet om daglig motion og bevægelse.

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre