Indskrivning

Indskrivning

Børn, der starter i folkeskolen, skal indskrives inden skolestart.

Indskrivning til det kommende skoleår finder i reglen sted i løbet af foråret.

Et barns undervisningspligt begynder i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Et barn skal efter forældrenes anmodning, jf. folkeskolelovens § 55, optages i børnehaveklassen i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år inden 1. oktober, hvis det må antages at kunne følge undervisningen, jf. folkeskolelovens § 37.

Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, jf. folkeskolelovens § 54, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave, jf. folkeskolelovens § 34 stk. 2

Når et barn er indskrevet på en skole, opnår forældrene valgret og valgbarhed til skolebestyrelsen.

Et barn kan efter forældrenes anmodning, jf. folkeskolelovens § 54, indskrives i folkeskolen fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år. Bestemmelsen er praktisk af hensyn til de år, hvor der gennemføres valg til skolebestyrelserne, idet forældre til et barn, der fylder 5 år i det pågældende kalenderår, opnår valgret, når barnets skoleplacering kan afgøres forud for valget. Det er ikke en betingelse for indskrivning, at barnet optages i skolen i børnehaveklasse fra 1. august i det pågældende kalenderår.

Find indskrivning til skolestart i de store byer (kommuner) her: 

Skolestart i København 

Skolestart i Aarhus

Skolestart i Odense

Skolestart i Aalborg

Skolestart i Frederiksberg

Skolestart i Esbjerg

Skolestart i Kolding 

Skolestart i Horsens 

Skolestart i Vejle 

Skolestart i Roskilde 

Øvrige kommuner

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
22.06.21
N
Online opslagsbog