Rullende skolestart

Rullende skolestart

Senest opdateret den

07 februar 2019

af

cg

Læs også

29.06.12
Fælles mål
Folkeskolelovens § 10, stk. 1 bestemmer, at undervisningsministeren skal fastlægge regler om kompetencemål for folkeskolens enkelte fag og...
23.03.17
Ledelse
Den enkelte folkeskoles ledelse består af skolebestyrelsen og skolelederen