Karakterer

Karakterer

I den danske folkeskole skal der kun gives karakterer på 8.-10. klassetrin.

Der skal gives karakterer mindst 2 gange årligt.

I afgangsklasserne (9. og 10. årg.) skal der gives en årskarakter, der påføres 9.- og 10. klassebeviset.

I Folkeskolen anvendes følgende karakterskala (7-trins-skalaen):  

12: For den fremragende præstation.

10: For den fortrinlige præstation.

7:   For den gode præstation.

4:   For den jævne præstation.

02: For den tilstrækkelige præstation.

00: For den utilstrækkelige præstation.

-3:  For den ringe præstation.

 

Jf. § 8 i BEK nr 262 af 20/03/2007 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Karakterer gives for de faglige præstationer – ikke for opførsel og indstilling til skolearbejdet i øvrigt. Manglende aflevering af hjemmeopgaver må i princippet ikke påvirke karakteren i det pågældende fag.

Læreren skal give den karakter, som hun eller han mener, er den rigtige ud fra en faglig vurdering i det pågældende fag.

Der gives kun karakterer i de fag, som eleven kan aflægge afgangsprøve i (Se også: Folkeskolens 9. klasseprøver)

Eleverne kan også vælge at få en karakter for deres obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Medvirker der både censor og eksaminator, gives karakteren efter drøftelse indbyrdes. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter jf. § 13 i Karakterbekendtgørelsen.

Senest opdateret den

15. november 2018

af

cg

Læs også

30.09.10
SSP-samarbejdet
SSP-samarbejdet er betegnelsen for det forebyggende samarbejde, der finder sted mellem skolen, socialvæsenet og politiet.
01.09.10
Bisidder
Hvornår må man have bisidder med til en samtale på skolen?