Projektopgaven

Projektopgaven

På 9. klassetrin skal eleverne lave en obligatorisk projektopgave som en del af undervisningen jf. folkeskolelovens § 13 stk. 7.

Projektopgaven kan skrives enkeltvis eller i grupper jf. bekendtgørelse nr. 692 af 20/06/2014 om projektopgaven i folkeskolens 9. klasser.

Hensigten er, at arbejdet med projektopgaven skal styrke projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med en eller flere problemstillinger.

Klassens eller klassetrinnets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne, der er så bredt formuleret, at det kan anskues fra flere forskellige faglige vinkler. Det skal være formuleret således, at det giver muligheder for delemner med udfordringer til den enkelte elev.

Det overordnede emne skal lægge op til formulering af delemner, der inddrager stofområder og metoder samt arbejdsformer og udtryksformer fra flere fag, og som giver udfordringer til hele elevgruppen.

Klassens eller klassetrinnets lærere samt eventuelt andre lærere vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med projektopgaven.

Arbejdet med projektopgaven afsluttes inden udgangen af april. Eleverne får 5 sammenhængende skoledage til det afsluttende arbejde med indsamling af informationer, bearbejdning af emnet, færdiggørelse af deres produkt og forberedelse af fremlæggelsen af det samlede arbejde. Fremlæggelsen sker enkeltvis eller gruppevis umiddelbart efter, at eleverne er færdige med deres arbejde. Projektopgaven skal være bedømt senest 1 uge, før de skriftlige prøver finder sted.

Det er vigtigt, at eleverne arbejder så selvstændigt som muligt, men det er også vigtigt, at de får den nødvendige hjælp til at vælge problemstillinger og kilder samt får vejledning i at strukturere og fremlægge arbejdet.

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre