Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse

Folkeskolen og Folkekirken samarbejder om at koordinere forberedelsen til kirkelig konfirmation for de elever, der ønsker dette.

Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling med de berørte menighedsråd. I henhold til folkeskolelovens § 53 skal konfirmationsforberedelsen ligge inden for sædvanlig skoletid, men den er ikke en del af skoletiden. Kommunalbestyrelsen kan ikke henvise konfirmationsforberedelsen til sidst på eftermiddagen, om aftenen eller til andre ugedage end dem, hvor almindelig undervisning finder sted. Kommunalbestyrelsen skal sikre den nødvendige tid til konfirmationsforberedelsen, og det skal ske inden for rammerne af, hvad der svarer til normal skoletid, det vil sige typisk i et tidsrum svarende til mellem klokken cirka 8 og 16.

If. folkeskolelovens § 5, stk. 2 undervises der i kristendomskundskab i 1.-9. klasse, undtagen på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

01.09.10
Distriktsskoler
Det følger af folkeskolelovens § 36, at der til hver skole hører et skoledistrikt. Dette kan være større eller mindre for skolens forskellige...
22.04.15
Forældremøder
Se: Skole-hjem-samtale