Skolebibliotek

Skolebibliotek

Senest opdateret den

02 januar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Musikskole
Frivillig musikundervisning er et tilbud efter folkeskolelovens § 3 stk. 6 om undervisning i elevernes fritid.
14.03.17
Skemalægning
Skolelederen skal fremlægge det kommende skoleårs skemaer for skolebestyrelsen, så skolebestyrelsen kan udtale sig om det