Læsning

Læsning

At lære at læse er fundamentalt for alt andet, der foregår i skolen, og gode læsefærdigheder gør det nemmere at lykkes med alle andre fag.

Derfor har der i en del år været fokuseret på at styrke læsningen især i indskolingen. Dels er der skruet op for antallet af dansktimer, dels har der været brugt mange ressourcer på at udvikle didaktikken omkring læsningen. Mange skoler har også brugt organiseringen af læsesituationen til at øge elevernes motivation og indsats, f.eks. ved at forældrene lover at læse med deres børn et kvarter hver dag, at store elever læser med små, at elever læser op for de ældre på plejehjemmet, at der er læseklub for 6. klasse osv.

Det Nationale Videncenter for Læsning har lavet et tema om undervisning i læsning og sammenhængen til skole-hjem samarbejdet. Se temaartiklerne her.

Et særligt problem udgør ordblindhed, som kan ødelægge elevens muligheder i mange fag. Her er der de sidste år fundet løsninger for en del børn, hvis ordblindhed skyldtes sansemæssige handicaps, og andre børn har gjort store fremskridt ved hjælp af særligt IT-udstyr.

Senest opdateret den

22. februar 2017

af

cg

Læs også

07.02.20
Frem elevernes læselyst
Der er nok ikke megen uenighed om, at den vigtigste opgave for skolen er at lære børnene at læse. Men hvad kan skolebestyrelsens gøre for styrke...
09.04.19
FGU - Forberedende Grunduddannelse
Forberedende Grunduddannelse (FGU) afløser (fra 1. august 2019) blandt andet de såkaldte produktionsskoler.