Motion

Motion

Folkeskolelovens § 15, stk. 1 bestemmer at undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Formålet med denne bestemmelse er at medvirke til at fremme elevernes sundhed, og en forventning om, at mere bevægelse i den længere skoledag vil fremme elevernes motivation og læring i skolens fag.

De 45 minutters motion og bevægelse er et gennemsnit, som skal beregnes over hele skoleåret, og som er eksklusiv pauser. Udgangspunktet er dog, at eleverne skal deltage i motion og bevægelse hver dag, men at der er plads til kortere afbrydelser i forbindelse med emneuger, praktikophold, lejrskoler og lignende. Tilsvarende vil idrætsdage og temauger, der i vidt omfang inddrager bevægelse, kunne indgå i gennemsnittet med det antal minutter,som eleverne bevæger sig i.

Skolernes pligt til at sikre, at eleverne får bevægelse og motion hver dag, kan opfyldes både i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag og emner, herunder idræt, og i forbindelse den understøttende undervisning. Motion og bevægelse kan således gennemføres på forskellige måder, nemlig som undervisning i faget idræt, som regulære motionsaktiviteter som fx løb, gymnastik, fitness ,dans og boldspil, som aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger, og som idræt, leg og bevægelse integreret i anden undervisning.

Den konkrete tilrettelæggelse kan variere på forskellige klassetrin, men kan fx i løbet af en uge bestå af 2 lektioner idræt, motion og bevægelse som en del af den øvrige undervisning i fagene svarende til 2 lektioner samt motion og bevægelse i den understøttende undervisning svarende til 1 lektion.

I tiden til understøttende undervisning vil opgaver vedrørende motion og bevægelse både kunne varetages af lærere, pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer og i et samarbejde med det lokale foreningsliv. Skolen kan ligeledes varetage kravet om daglig motion og bevægelse gennem skolens samarbejde med det lokale foreningsliv, herunder idrætslivet.

Se også:

Senest opdateret den

1. marts 2017

af

cg

Læs også

30.09.10
Samordnet indskoling
Af folkeskolelovens § 25 , stk. 3 fremgår det, at der kan ske samordning af dele af undervisningen for børnehaveklasse og 1. og 2. klasse. Der er...
30.09.10
Lokaler og inventar
Der findes endnu ikke faste regler for, hvordan lokalerne på en skole skal være indrettede. Der findes derimod i arbejdsmiljølovgivningen regler for...