Organisationens aktiviteter

 • Landsmøde 2016

Organisationens aktiviteter

Skole og Forældres årsberetning 2017

Sof_logo

Magasinet Skolebørn

   

I første halvdel af 2017 har Skolebørns redaktør, Maj Carboni, været på barsel og redaktørrollen har derfor været overtaget af Skole og Forældres faste freelancer, Ulla Hinge Thomsen. Årets temaer har været: ”Forældrenes rolle i folkeskolen”, ”Børn i bevægelse”, ”Flugten fra folkeskolen – fup eller fakta?” samt ”Udskoling”. Specielt historierne fra Skolebørn 3 med temaet ”Flugten fra folkeskolen -  fup eller fakta?” er gået videre til de øvrige medier med historier i blandt andet TV2-nyhederne om lukning af folkeskoler i udkantsområder og forældres indsats for den lokale folkeskole i Skolelederforeningens magasin, Plenum.

Det trykte magasin udkommer som hidtil i et oplag på 10.500 eksemplarer og sendes direkte til de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på Skole og Forældres medlemsskoler samt interessenter på folkeskoleområdet – herunder politikere. Den nyeste udgave af onlineversionen er de først seks uger forbeholdt forældre på Skole og Forældres medlemsskoler, der får tilbudt at lægge tekst og link på skolens Forældreintra. Omkring 25.000 forældre fra medlemsskoler har tilmeldt sig Skolebørns nyhedsbrev og får tilsendt det nyeste magasin i en onlineversion direkte til deres indbakke. Efter seks uger bliver links til artikler løbende lagt på Facebook. I årets tre første kvartaler har der været 132.404 læsere og 364.629 sidevisninger på www.skoleborn.dk

Der er p.t. gennemført 87 kurser, som primært har været for skolebestyrelser med tema om tilsynsopgaven og kompetenceafklaring. Der er endvidere gennemført enkelte kurser for forældrene, hvor temaet har været trivsel eller forældrerollen i skolen. Det skal nævnes, at instruktørnetværket i år herudover har gennemført 105 kurser for skolebestyrelser i forbindelse med DropMob-kampagnen.

Regionale Viden- og Erfaringsseminarer 2017

Seminarerne blev i år, for sidste gang, gennemført som en del af projektet Kompetenceløft for skolebestyrelserne. Seminarerne er kursusudvalgets ansvarsområde og blev gennemført over tre lørdage i henholdsvis marts og april måned. Deltagerantallet blev mindre end forventet, idet kun 244 skolebestyrelsesmedlemmer havde valgt at tilmelde sig de fem regionale seminarer. Det overordnede tema for seminarerne var ”Når skolebestyrelsen tager ansvar – og følger op”. Program, præsentationer og opsamling af workshops kan læses her.
Evaluering af seminarerne viste, at 95 % af besvarelserne var enten meget tilfredse eller tilfredse med dagens forløb.

Udgivelser

 

Skole og Forældre har i år udgivet to hæfter, som led i Skole og Forældres projektet ”Kompetenceløft til skolebestyrelser”, som er finansieret af Undervisningsministeriet.

Hæfte 6 ”Skolebestyrelsens arbejde – INDFLYDELSE GENNEM SAMARBEJDE” blev udgivet i januar og er sjette hæfte i en serie af syv hæfter, som behandler centrale emner i skolebestyrelsens arbejde.

Hæfte 7 ”Skolebestyrelsens arbejde – INDFLYDELSE GENNEM BUDGETTET” blev udgivet i september og er syvende og dermed sidste hæfte i serien.
Der blev udsendt 10 gratis eksemplarer af hæfte 6 og hæfte 7 til alle landets folkeskoler.

Alle syv hæfter kan købes i trykt udgave i Skole og Forældres webshop og her kan de ligeledes frit downloades: www.skole-foraeldre.dk/udgivelser

”Skolebestyrelsens håndbog” der blev udgivet i september 2014 har solgt i alt i ca. 2.300 eksemplarer og Guide til kontaktforældre, som blev udgivet i 2015 i august har i alt solgt ca. 3.600 stk. ved redaktions slutning. Se et par sider af guiden: Gå til teaser.

Gå til Skole og Forældres webshop

Pressearbejde

Omkring 4.000 personer er tilmeldt Skole og Forældres eksterne nyhedsbrev. Overskrifterne på nogle af foreningens pressemeddelelser i løbet af året var følgende:

 • Udskolingen har fået kortere skoledage
 • Folkeskolen er fuld af nytænkende udviklingsforløb
 • Sæt folkeskolen på dagsordenen til kommunalvalget
 • Selvejende folkeskoler skal bremse skolenedlæggelser
 • Sig nej til en dårlig kommuneaftale
 • Alle 120 skoler har brug for et løft
 • Tre ud af fire folkeskoler mangler penge
 • Godt fire millioner kroner til projekt om skole-hjem-samarbejde
 • Stor stigning i antal henvendelser til Forældrerådgivningen

Pressemeddelelserne bliver også delt på foreningens Facebook- og Twitter-profiler, der har godt 15.000 henholdsvis 1.800 følgere.
Samlet set kan Skole og Forældres formidlingsmaskine i gennemsnit få omkring 5.000 mennesker til at læse overskriften og indledningen på en pressemeddelelse, og 750 mennesker til at læse selve pressemeddelelsen.
Tallet svinger dog meget fra gang til gang. Formandens blog om ”Bring Your own device” med titlen ”Kære skole. Køb selv computere. Tak” blev eksempelvis læst af 1615 mennesker.
 

Tabel 1 – Antal omtaler af Skole og Forældres formand i danske medier 1. halvår 2017

Som det fremgår af tabel 1 bliver Skole og Forældres formand omtalt jævnligt i de danske medier. Omtalen i 1. halvår 2017 har taget et dyk i forhold til tidligere. Det store dyk er kommet på webkilder, men nedgangen fordelt på mange medietyper. Nedgangen skyldes formentlig, at Skole og Forældre har udsendt lidt færre pressemeddelelser end tidligere i 1. halvår 2017.

Hjemmesider mm.

Figur 1 – Unikke brugere på Skole og Forældres hjemmesider pr. halvår

Antallet af læsere på magasinet Skolebørns online-udgave på www.skoleborn.dk er faldet for andet halvår i træk, med over 40.000 færre unikke besøgende end på toppunktet i 1. halvår 2016.
Nedgangen skyldes dels, at der har været færre artikler med viralt potentiale på de sociale medier, som eksempelvis ”Tegn på angst hos børn” eller ”Sådan ødelægger du dit barns motivation”, som hver især har haft 40.000 – 50.000 læsere. Faldet i antal unikke brugere skyldes også, at færre artikler end tidligere er blevet boostet (= betalt markedsføring) på Facebook.
Både www.skole-foraeldre.dk og www.foraeldreraadgivningen.dk har fået flere besøgende i løbet af 1. halvår 2017. Især er antallet af læsere på Forældrerådgivningens hjemmeside steget pænt som følge af mere trafik fra søgninger på Google.

Rådgivning af medlemmer

Et af Skole og Forældres tilbud er rådgivning af skolebestyrelsesmedlemmer om arbejdet i en skolebestyrelse. Rådgivningen foregår både pr. telefon og mail og betjenes af udvalgte medarbejdere på sekretariatet.

Både nye og erfarne skolebestyrelsesmedlemmer ringer for at sparre med sekretariatets medarbejdere om både enkle problemer og komplicerede sager. Alle henvendelser registreres i anonymiseret form. Antallet af rådgivninger er på omkring 300 pr. år og der har været 203 rådgivninger i løbet af de første ni måneder i 2017. Mange spørgsmål handler om samarbejdet med skolelederen og internt i skolebestyrelsen, ændringer i skolestrukturen, arbejdet med budgettet, og hvordan skolebestyrelsen opfylder sin tilsynspligt. I rådgivningen henvises ofte til skolebestyrelsens værktøjskasse på foreningens hjemmeside.

Sekretariatet, personale mv.

Foto: Maj Carboni

Skole og Forældres sekretariat ligger på Kvægtorvsgade 1, 1710 København V og medlemmer, der gerne vil møde os, er altid velkomne. Her er der 12 ansatte samt to studentermedhjælpere. I løbet af året er der kommet to nye til, nemlig Ida Westergaard som projektansvarlig og projektleder for Lær med familien samt Anne Klebak som ny rådgivningsleder i Forældrerådgivningen. Anne Klebak erstattede Charlotte Broe, der skiftede til andet job efter fem år i Forældrerådgivningen. Tak til Charlotte for en stor indsats.

Ansatte pr. oktober 2017:

 • Morten Kruse, sekretariatschef
 • Ingelise Andersen, projektleder, kursusansvarlig, medlemsrådgiver
 • Stig Poulsen, kommunikations- og presseansvarlig, webredaktør, medlemsrådgiver
 • Jens Tovgaard, regnskabsfører, IT-ansvarlig og medlemsrådgiver
 • Gitte Rokkedahl, kursusadministration og medlemsservice
 • Lizzi Ege Johansen, landsmøde, redaktionssekretær og CRM
 • Tina Sprogøe, administration og medlemsservice
 • Anne Klebak, rådgivningsleder for Forældrerådgivningen
 • Maj Carboni, redaktør for medlemsmagasinet Skolebørn
 • Poul Exner, delprojektleder i projekt Kompetenceløft til skolebestyrelser (2014-17)
 • Karin Garde Frandsen, kampagneleder for DM i skoleudvikling (2016-17)
 • Ida Westergaard, projektansvarlig og projektleder i projekt Lær med Familien
 • Marie Haue Korsbak, studentermedhjælper
 • Karen Sofie Teglgaard Andersen, studentermedhjælper

 


<     >

(Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

5. november 2018

af

mhk

Læs også

06.11.15
Afsluttede projekter
Skole og Forældres årsberetning 2015
udgifter_fordeling
31.10.17
Regnskab for 2016
Skole og Forældres årsberetning 2017