Pædagogisk ledelse

Pædagogisk ledelse

Siden et OECD review af den danske folkeskole i 2004 efterlyste mere pædagogisk ledelse, er der sket en styrkelse af skolelederens rolle. En større accept af at skolelederen kan og skal blande sig i hvordan der undervises i klasserne, betyder også at skolebestyrelsen kan få større indflydelse på dette felt.

Senest opdateret den

15 januar 2019

af

cg

Læs også

26.09.14
Skole-hjem-samtale
Begreberne ”forældremøde og skole-hjem-samtaler m. fl.” er ikke nævnt i folkeskoleloven.
30.09.10
Ordblindhed
Dysleksi: Lav læse- og skriveevne i forhold til alder og intelligens.