Princip for forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang

Princip for forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang

Skole og Forældre har udviklet dette princip for forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang til inspiration til skolebestyrelserne

Formål:

 • Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.
 • Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet i barnets klasse.

Mål:

 • Alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring.
 • Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.
 • Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen.
 • Sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres barns læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.
 • Skolen skal arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse i barnets skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.
 • Skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring i skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden.
 • Skolen skal arbejde for, at en gruppe af forældre i hver klasse påtager sig rollen som kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.). Disse skal inddrages i planlægning og gennemførelse af forældremøder samt tage initiativ til sociale arrangementer i klassen.
 • Skolen tilstræber at planlægge sociale og faglige arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene tilstræber at støtte deres barns læring i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.
 • Forældrene sørger som udgangspunkt for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen. Herunder at forældrene signalerer, at skolen er vigtig, samt at barnet er velforberedt og respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel.
 • Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen.
 • Forældrene tilstræber at arbejde for et stærkt forældrefællesskab, så alle elevers læring og trivsel højnes.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

 

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af folkeskoleloven og kommunens mål og rammer.
Folkeskolelovens § 1 beskriver samarbejdet mellem skole og hjem:
”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”

Senest opdateret den

10. juli 2015

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...