Projekter

Projekter

Skole og Forældre har været en del af en lang række projekter på folkeskoleområdet. Læs mere om dem her.

2022

Projekt - FÆLLES-SKABET
Projekt, der skal få alle børn, der lever i økonomisk fattigdom og i udsatte positioner, med i børnefællesskaberne i skolen. Projektet realiseres med støtte fra Egmont Fonden og kører frem til juni 2025. 

2021

Podcast "Spørg om skolebørn"
Podcastserie produceret i samarbejde med Københavns Professionshøjskole med støtte fra TrygFonden.

2018

Skolebestyrelsesvalg 2018
Kampagne i forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2018. Materialer til skoler og skolebestyrelsesmedlemmer og konkrete redskaber til brug ved valget. 

2017

Lær med Familien
Skole og Forældre har i 2017 indledt et samarbejde med professionshøjskolerne UCC og VIA om projektet Lær med Familien. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan involvering af forældre i deres børns læring kan bidrage til at alle børn bliver så dygtige, som de kan. Projektet kører til udgangen af 2018.

2015 

DropMob
Skole og Forældre har i 2015 indledt et samarbejde med Red Barnet om projektet DropMob. DropMobs formål er at give skolebestyrelserne viden om mobning og antimobbestrategier. Projektet kører indtil udgangen af 2017. 

2014 

Kompetenceløft til skolebestyrelser 
Skole og Forældres projekt Kompetenceløft til skolebestyrelser i folkeskolen, 2014-2017, blev iværksat i januar 2014 på baggrund af en bevilling fra Undervisningsministeriet. Projektet har fået tilknyttet Danske Skoleelever som partner til delprojektet DM i Skoleudvikling

Skolebestyrelsesvalg 2014
Kampagne op til skolebestyrelsesvalget 2014 - herunder materiale til skolerne og skolebestyrelsesmedlemmerne til inspiration og konkrete redskaber til brug for skolebestyrelsesvalget. 

2013

Trivsel på spil 
Skole og Forældre har i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Skolelederforeningen udviklet dialogværktøjet Trivsel på spil. Formålet er at forebygge vanskelige situationer ved at skabe forståelse for forskellige synspunkter og få skabt et godt udgangspunkt for at agere konstruktivt og positivt over for hinanden.

Forældre Fremmer Fællesskabet - Inklusionsprojekt
Forældre Fremmer Fællesskabet er et projekt drevet af Skole og Forældre og Det Centrale Handicapråd med støtte fra Undervisningsministeriet. Kampagnen kørte fra april 2013 til maj 2015 og har haft som opgave at give skolebestyrelser og andre forældre en aktiv og konstruktiv rolle i udviklingen af den inkluderende folkeskole.

Greveprojektet
Samarbejdsprojekt mellem Greve kommune og Skole og Forældre 2013-15. Projektets sigte var at udvikle samarbejdet mellem skolen og nydanske forældre på samtlige folkeskoler i en hel kommune. 

2012 

Fravær i skolen - sammen finder vi løsninger 
Skole og Forældre har udarbejdet dette materiale i forbindelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings fraværskampagne: ”Det er bedst, når alle er her” (2012). Materialet er støttet af Ministeriet. Dette materiale er udarbejdet som et værktøj til skolebestyrelsen, der har sat fraværstemaet på dagsordenen.

Forældrefiduser
Skole og Forældre har i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden udviklet forældrefiduser.dk, som har til formål at gøre det nemmere for forældrene i en klasse at arbejde aktivt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet - også uden for skoletiden. 

2011

Forældre som ressource
Er et udviklingsprojekt, som blev gennemført i skoleårene 2011/12 og 2012/13 på to skoler med mange tosprogede elever - Blågård Skole på Nørrebro i København og Seden Skole i Odense. Projektet arbejdede sideløbende med skolernes lærere, ledelse og forældre. Projektkonsulenterne fra UCC, UC Lillebælt og Skole og Forældre faciliterede og støttede de deltagende lærere, skoleledelser og forældre i at udvikle nye metoder i skole-hjem-samarbejdet.

Sikker skoletrafik
I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har Skole og Forældre i foråret 2011 gennemført en række kurser i de enkelte kommuner, som en del af kampagnen.

2009

For-di-projektet
For-di-projektet er et skoleudviklingsprojekt, hvis mål er en udvikling af skole/hjem-samarbejdet med henblik på at forbedre tosprogede elevers læringsresultater. Projektet blev påbegyndt i foråret 2009 og blev afsluttet i april 2011. Projektet samarbejder med i alt 9 skoler i Ringsted. Odense og Høje-Taastrup kommuner, og det gennemføres af et konsortium bestående af University College Lillebælt(læreruddannelsen i Odense), UCC, og Skole og Forældre. 

2005

Good inter-cultural dialogue in schools 
EU-projekt med materiale til alle, der vil forbedre dialogen mellem skolen og etniske forældre (på engelsk). 

Senest opdateret den

4. november 2022

af

cg

Læs også

15.03.24
Skole og Forældre Aalborg generalforsamling
Vedtægter, arbejdsprogrammer og referater for generalforsamling, Skole og Forældre Aalborg
26.02.24
Kontakt Skole og Forældre, Aalborg
Kontaktinformation til Skole og Forældres lokalafdeling i Aalborg