Projekter

  • Projekt_DM_vinder

Projekter

Skole og Forældres årsberetning 2017

Sof_logo

Kompetenceløft til skolebestyrelserne

Skole og Forældres store projekt ”Kompetenceløft til skolebestyrelser” afsluttes med udgangen af 2017. Projektet har været finansieret af Undervisningsministeriet i forbindelse med implementering af folkeskolereformen og der er blevet givet ca. 12 mio. kr. i alt i perioden. Projektet har samlet givet ny hjemmeside, e-læringsmoduler, en række publikationer, seminarer, kampagnen DM i skoleudvikling og mange flere redskaber og viden til skolebestyrelsen på www.skole-foraeldre.dk.         

Under projektet i år er der blevet udgivet to hæfter: Hæfte 6 om skolebestyrelsens indflydelse gennem samarbejde og hæfte 7 om arbejdet med skolens budget. Hæfterne blev udsendt til alle skoler i landet i 10 eksemplarer og findes til fri download på hjemmesiden.

I forbindelse med projektet er der udviklet flere redskaber til skolebestyrelsen i Værktøjskassen herunder om samarbejde, Q & A´s, visions- og strategiarbejde og konflikthåndtering.

DM i skoleudvikling

DM i skoleudvikling, der har til formål at sprede gode udviklingsforløb i Danmark, åbnede for tilmelding i marts 2017 og vinderne kåres til landsmødet i november. De indsendte udviklingsforløb vidner om en imponerende opfindsomhed og virkelyst på skoler over hele landet til gavn for elevernes læring, trivsel og dannelse. Der er udviklingsforløb om skole-hjem-samarbejde, åben skole, innovation, kodning, inklusion, talentudvikling, bevægelse, undervisningens organisering, bæredygtighed osv.

Igen I 2017 er der indsendt mere end 80 udviklingsforløb fra hele landet. Læs mere på: DM i skoleudvikling

Drop Mob

I 2017 har vi videreført projektet, der i 2016 blev udviklet i et samarbejde mellem Red Barnet og Skole og Forældre. Baggrunden var at få flere skolebestyrelser til at udarbejde og fastsætte en aktiv antimobbe-strategi med både en forebyggende og en handlingsorienteret del.
Ændring af undervisningsmiljøloven, med ikrafttrædelse 1. august 2017, har skærpet kravet til antimobbe-strategien, som nu også skal indeholde en strategi for det digitale område. Dette er blevet indføjet i materialet til introduktionskurserne.
Der var afsat 130 kurser i projektet, hvoraf de 65 blev gennemført i efteråret 2016. I foråret 2017 stod det klart, at de sidste kurser hurtigt ville blive afsat og Skole og Forældre fik tilført yderligere 40 gratis introduktionskurser i projektet. Med udgangen af november har instruktørnetværket gennemført alle 170 introduktionskurser. Kurserne vil, efter aftale med Red Barnet, herefter overgå til Skole og Forældres ordinære kursusvirksomhed.

Lær med Familien

I 2017 søsatte Skole og Forældre en ny indsats, der skal styrke skole-hjem-samarbejdet om børns læring i folkeskolen. I det nye skoleår startede udvalgte skoler i Viborg og Høje-Taastrup Kommuner med at afprøve et program, der skal bygge bro mellem skolens arbejde med læring og forældrene. Forskning peger på, at alle hjem har ressourcer, der kan støtte børn i deres læring. Det pædagogiske personale igangsætter derfor aktiviteter, som inddrager familiernes ressourcer i den undervisning og læring, der foregår i skolen.

Indsatsen inddrager alle skolens parter – dvs. kommunalpolitikere, den kommunale forvaltning, skolebestyrelserne, ledelsen og personalet.

Projektet udføres i samarbejde med professionshøjskolerne VIA og UCC samt Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og er finansieret af Undervisningsministeriet med 4,25 mio. kr. i perioden 2017-2018.

Skolebestyrelsesvalg 2018

Skole og Forældre har fået bevilget 1 mio. kr. af Undervisningsministeriet til at gennemføre en kampagne, der skal øge opstillingen af kandidater til valget på den enkelte skole og dermed også øge antallet af afstemningsvalg. Skole og Forældre har startet kampagnen i oktober 2017 med information til skolebestyrelser, skoleledelse, kommunale skoleudvalg og forvaltning om planlægning af valget og om muligheden for at indføre elektroniske valg, de steder, hvor det ikke allerede er en mulighed.
Frem mod valget vil vi løbende informere og igangsætte en kampagne målrettet forældregruppen med opfordring til at stille op som kandidat og til at stemme til valget.
De nyvalgte skolebestyrelser tiltræder 1. august 2018, og projektet indeholder endvidere en informationsformidling til de nye bestyrelser.  Læs mere om skolebestyrelsesvalget her.

 


<       >

(Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018