Projekter

  • Brug for et kompetenceløft til din skolebestyrelse

Projekter

Skole og Forældres årsberetning 2016

DropMob logo

Kompetenceløft til skolebestyrelser

DM logo


Skole og Forældres projekt Kompetenceløft til skolebestyrelser, 2014-2017, blev iværksat i januar 2014 på baggrund af en bevilling fra Undervisningsministeriet på 12,3 mio. kr.

Projektets primære målgruppe er alle medlemmer af skolebestyrelser i danske folkeskoler og formålet er at levere et kompetenceløft til alle skolebestyrelsesmedlemmer i landet.

Projektet er i løbet af 2016 kommet i mål med flere store lovede leverancer:

  • E-kursus om skolebestyrelsen. Kurset består af 5 moduler og giver en grundlæggende viden om det at arbejde i en skolebestyrelse.
  • Hæfte 4 om principper til styring af skolen og hæfte 5 om tilsyn med skolen. De er udsendt til alle skoler i landet i 10 eksemplarer og findes til fri download på hjemmesiden.
  • Flere redskaber og mere viden i Værktøjskassen på www.skole-foraeldre.dk/kassen, herunder om tilsyn, Q & A´s, inspirationsprincipper.
  • DM i skoleudvikling, der har til formål at sprede gode udviklingsforløb i Danmark, åbnede for tilmelding i maj 2016 og vinderne kåres til landsmødet i november. De indsendte udviklingsforløb vidner om en imponerende opfindsomhed og virkelyst på skoler over hele landet til gavn for elevernes læring, trivsel og dannelse. Der er udviklingsforløb om skole-hjem-samarbejde, åben skole, innovation, kunst, madlavning, talentudvikling, bevægelse, demokrati, undervisningens organisering, osv. Se www.dmskoleudvikling.dk.
  • Viden- og erfaringsseminarer afholdt i de fem regioner i foråret 2016.

 

DropMob
DropMob logo

DropMob er et projekt Red Barnet har udviklet sammen med Skole og Forældre. Baggrunden var, at alt for mange skoler enten ikke havde den lovpligtige antimobbestrategi eller at den byggede på forældet viden. Der er i 2016 blevet udviklet materialer til skolerne og fra efterår 2016 afholdt kurser for skolebestyrelsen og skoleledelsen, så skolerne kan få udarbejdet en opdateret antimobbestrategi, der kommer til at virke.

Der udbydes i alt 130 gratis kurser til skolerne og det er Skole og Forældres 26 instruktører, der står for disse oplæg helt frem til sommeren 2017. Næsten alle kurser er udsolgt pr. oktober måned 2016. Se mere på www.redbarnet.dk/dropmob.

Kommende projekter

Der arbejdes løbende på udvikling og etablering af nye projekter der støtter Skole og Forældres formål. I 2016 er der især blevet arbejdet på udvikling af et projekt om digitalisering i folkeskolen samt et stort anlagt udviklings- og forskningsprojekt om involvering af forældrene i forhold til børnenes læring. I skrivende stund er der fundet partnere til det sidstnævnte projekt, men der er endnu ikke blevet fundet midler til dets realisering. Dette arbejde vil fortsætte 2016 ud og måske ind i 2017.

< Forrige  -  Næste >

(Gå til beretningens indholdsfortegnelse)

Senest opdateret den

31. oktober 2017

af

mhk

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018