Internationalt

Internationalt

Skole og Forældres årsberetning 2018

Sof_logo

Internationalt

Nordisk Komité (NOKO)

Det nordiske samarbejde er i fokus gennem Skole og Forældres medlemsskab af Nordisk Komité (NOKO). I dette netværk deltager Skole og Forældre sammen med forældreorganisationer fra Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne. Formålet er at dele erfaringer og inspirere hinanden.

NOKO mødes to gange om året. Første gang var i marts i Reykjavik på Island, hvor formand og sekretariatschef deltog fra Skole og Forældre. Her var der blandt andet fokus på den berømte islandske forebyggelsesindsats over for unge. I september blev der afholdt møde i Oslo, Gardermoen. Denne gang i forbindelse med den NOKO-konference, der afholdes hvert andet år. Konferencen tema var «Mangfold og tilpasning» og der var blandt andet oplæg om forældrenes betydning for elever med tosproglig baggrund og hvordan skolen kan støtte elever med et højt indlæringspotentiale. Skole og Forældres projekt Lær med Familien blev også præsenteret. Til konferencen deltog, fra Skole og Forældre, seks fra forretningsudvalget, to fra kursusudvalget og to fra sekretariatet.
Læs mere på www.nordiskkomite.org, hvor du blandt andet kan se materialer fra konferencen.

European Parents Association (EPA)

Det europæiske samarbejde er i fokus gennem Skole og Forældres medlemsskab af European Parents Association (EPA). Størstedelen af de europæiske lande er repræsenteret i denne forening, og her henter Skole og Forældre inspiration til fx nye indsatsområder ligesom de øvrige lande viser stor interesse for Danmarks måde at drive skole på, ikke mindst i forhold til forældrenes lovgivningssikrede indflydelse i skolen, fx gennem skolebestyrelsen.

2018 var året, hvor EPA fik ny præsident. Arja Krauchenberg fra Østrig blev i april i Milano valgt til posten ved generalforsamlingen. Den tilhørende konference havde temaet EquitableAccess and Inclusion in Education for Every Childin Europe og her fik de ca. 70 deltagere den meget berømte skoleforsker professor Janet Goodall at høre. Hun forelagde sine tanker om Engaging parents to narrow the achievementgap. Janet Goodall er blandt andet en af inspirationskilderne til Skole og Forældres projekt Lær med Familien.

Den anden konference, med tilhørende generalforsamling, afholdes i Bilbao i november. Her er temaet New models to include all children. Det er Skole og Forældres formand, næstformand og sekretariatschef, der deltager i de to årlige møder i EPA. Mette With Hagensen, Skole og Forældres formand, sidder i bestyrelsen for EPA frem til 2019.


<                            >

 (Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

5. november 2018

af

mhk

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018