Skolebørn nr. 1 2017

Skolebørn nr. 1 2017

Stort tema om forældrenes rolle i skolen

Køb Skolebørn nr. 1 2017 som pdf eller trykt udgave

Forældre spiller en afgørende rolle for børnenes læring
Engang var det nok at sende sit barn i skole med madpakke og spidsede blyanter. Men de sidste 20 år er de gensidige forventninger til samarbejde mellem skoler og hjem steget løbende, skriver magasinet Skolebørn i sin seneste udgave.

”I 00’erne inviterer skolerne forældrene til at invitere skolen ind i familien. Nu opfordrer skolen til, at vi som forældre og familie overvejer og tager stilling til, hvad vi kan bidrage med i forhold til vores eget barn og til klassens læring og trivsel,”

siger lektor og ph.d. på DPU Hanne Knudsen, forfatter til bogen Har vi en aftale? – Magt og ansvar i mødet mellem forældre og folkeskole til bladet.

Der er gode grunde til, at forældrene skal involveres i såvel staveord som skolefester. Især udenlandsk forskning, herunder den engelske professor Charles Deforges’, viser nemlig, at børnenes indlæring og trivsel stiger i takt med forældrenes involvering.

Social slagside i samarbejdet
Det er imidlertid ikke uden problemer at finde sine ben i rollen som skoleforælder. Dels kan rammerne for involveringen være uklare, dels er det ikke alle forældre, der er klædt på til at løfte den ofte komplekse opgave.

– De ressourcestærke forældre – dem med et højt uddannelsesniveau og de økonomisk stærke – kan indgå i samtaler med skolen på lige fod. Men for mindre stærke forældre bliver samarbejdet med skolen en særlig udfordring og for nogle ligefrem en hindring i hverdagen, fordi de ikke ved hvordan eller simpelthen ikke har tid og overskud til at løse den opgave, skolen stiller dem,”

siger Maria Ørskov Akselvoll, sociolog og ph.d. ved RUC og forfatter til afhandlingen Folkeskole, forældre, forskelle – Skole-hjem-samarbejde og forældreinvolvering i et klasseperspektiv.  

 

Minister: Vi skal have alle med
Samme problemstilling er Danmarks nye undervisningsminister, Merete Riisager (LA) inde på i et interview andetsteds i bladet:

 Højtuddannede forældre laver lektier med deres børn, uanset om børnene får lektiehjælp i skolen eller ej. De tager dem med på museer, finder lærings-apps og viser dem naturfaglige udsendelser. Det skal vi selvfølgelig bakke op om, men vi skal også have fat i de forældre, som ikke har disse ressourcer,
 

siger Merete Riisager og fortsætter:

– Som skole risikerer man at gøre børnene en bjørnetjeneste ved at udelukke forældrene og klare det hele selv. I stedet skal vi vise dem, hvordan de kan hjælpe. Selv om forældrene måske ikke kan hjælpe med besvarelser på grund af sprog- eller andre barrierer, vil de kunne motivere og konstatere en fremdrift i børnene.

Skolebørn har forældrenes rolle som gennemgående tema i hele magasinet med artikler om blandt andet den gode skole-hjem-samtale, læreres og forældres gensidige fordomme, håndtering af konflikter mellem skole og forældre og meget mere.

________________________________________________________________________

Det trykte magasin sendes til dig som er skolebestyrelsesmedlem på Skole og Forældres medlemsskoler og som abonnent i Post Danmarks omslag (OBS. evt. sammen med reklamer).

Skolebørn udkommer også i en ny online-version, som alle forældre på medlemsskolerne kan få adgang til gennem forældreintra.

Næste magasin Skolebørn nr. 2 2017 omdeles d. 13. maj 2017.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

25.03.19
Skolebørn nr. 1, 2019
Stort tema om den varierede undervisning (og manglen på samme)
12.11.18
Skolebørn nr. 4 2018
Stort tema om: Forældrenes rolle i skolen