Skolebestyrelsens tilsyn med den delvise genåbning af skolen

Skolebestyrelsens tilsyn med den delvise genåbning af skolen

Der er mange spørgsmål og mange beslutninger at træffe i forbindelse med den delvise genåbning af skolerne. Her er det vigtigt, at skolebestyrelsen også er med.

Skolebestyrelsens forpligtelse til at føre tilsyn med skolen gælder også i den aktuelle nødsituation. Der er mange opgaver at løse, og der rejser sig mange spørgsmål, når skolen skal fungere på en helt anden måde. For formanden for skolebestyrelsen er det en god ide at holde mere tæt kontakt med skolelederen end sædvanligt, og skolebestyrelsen kan med fordel møde online. Det er en ekstraordinær situation, og det kalder på et ekstraordinært møde. Læs mere om online-møder her.

Opgaven er som altid at sikre, at skolen – også i nødsituationen – fungerer bedst muligt for eleverne, og at det er trygt for både elever, forældre og personale. Det gælder for alle parter, at situationen er usædvanlig, og at opgaven er vanskelig. Det kan altså være på sin plads, at skolebestyrelsen giver moralsk opbakning og støtte til medarbejderne, der står med en stor udfordring.

I første omgang er det 0. – 5. klasse plus elever på alle klassetrin i specialtilbud og i specialklasser der igen møder i skole. Derudover åbner SFO, fritidshjem og klub for børn til og med 5. klassetrin. Det vil sige, at nødundervisning via fjernundervisning fortsætter for alle andre elever. Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets side med information om genåbningens første fase.

Der er en helt konkret opgave, som Sundhedsstyrelsen har formuleret i en instruks til skolernes ledelser. Find den her. Instruksen indeholder en række krav, som hver enkelt skole skal finde løsninger på. Det overordnede ansvar ligger naturligvis hos kommunalbestyrelsen, men også her kan skolebestyrelsen være en god sparringspartner for skolelederen, og under alle omstændigheder må skolebestyrelsen føre tilsyn med, at opgaven bliver løst.

Skolebestyrelsens tilsyn med skolen foregår på skolebestyrelsesmødet. Det er ikke kun spørgsmål-svar mellem skolebestyrelse og skoleleder. I må bruge alle tilgængelige kilder – herunder naturligvis også jeres egne erfaringer – til at samle den nødvendige information. Læs mere om tilsyn her.

Ud over de lokale spørgsmål, som I og skolelederen bedst selv kender, og de meget konkrete spørgsmål om, hvordan instruksen bliver indfriet, kan I eventuelt gøre brug af disse spørgsmål, når I fører tilsyn med den delvise genåbning af skolen:

  • Hvor stort er antallet af fraværende børn, og i hvilken grad tager skolen ansvar for nødundervisningen af de børn, der har krav på det?
  • Hvordan sikrer skolen en god løbende dialog med forældrene, nu hvor forældrene til de mindste elever ikke kan komme ind på skolen, når de afleverer om morgenen? Det gælder nok særligt forældre til børn, der har svært ved at blive afleveret i skole.
  • Hvordan trives børnene i den nye hverdag, og hvad gør personalet for at gøre eleverne trygge?
  • Hvordan sikres kvaliteten i nødundervisningen af 6.-9.-klasserne, og hvilke særlige tiltag er der for 9. klasserne nu hvor afgangseksamen er aflyst?
  • Hvordan vurderer skolelederen kvaliteten af undervisningen? Er den på plads fra start, eller kræver det en indkøringsperiode?
  • I hvilket tidsrum er der åbent, og i hvilket tidsrum skal eleverne være til stede?
  • Hvordan er dagen opdelt i hhv. skoledel og fritidsdel?
  • Hvordan fungerer det med hygiejnen? Har vi fx håndvaske nok?
  • Hvordan fungerer rengøringen?
  • Hvordan påvirker situationen skolens økonomi?

Jeres egen kommune arbejder på højtryk for at hjælpe skolerne med at løse opgaven – orienter jer derfor også på kommunens egen hjemmeside omkring de særlige retningslinjer, der er givet til skolerne der. Hvis I har en lokalafdeling eller et fælles skolebestyrelsesorgan for kommunens skolebestyrelser, kan I evt. bede dem om at tage fælles spørgsmål og udfordringer med til en dialog med jeres skoleforvaltning.

Fortæl jeres historie
Ud over at føre tilsyn, er det vigtigt, I får fortalt de gode historier om forløbene. Det kan være med til at styrke det positivt fællesskab om skolen og børnene. Opgaven med formidlingen er oplagt at løse i et samarbejde mellem skolebestyrelse, skoleledelse og medarbejdere – og husk også at give børnene en stemme. For eksempel kan elever og medarbejderne bruge Aula til at fortælle om dagen og aktiviteterne sammen med eleverne, og skolebestyrelse og skoleledelse kan bringe historierne videre til de lokale medier.

Eksempel: https://sn.dk/Vordingborg/Skole-Vi-er-klar-til-genaabning/artikel/932223

Del jeres viden
Del også gerne jeres erfaringer med skolebestyrelsesarbejdet under corona-krisen med Skole og Forældre. Skriv til pe@skole-foraeldre.dk og fortæl om, hvordan I håndterer situationen. Så deler vi det til inspiration.

Læs her beretningen fra Toke Arndal, formand for skolebestyrelsen for Tallerupskolen i Assens Kommune, om hvordan de har arbejdet i skolebestyrelsen under corona-krisen.

Senest opdateret den

16. april 2020

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...