Skolebestyrelsesvalg 2014 - info 2 (nov. 13)

Skolebestyrelsesvalg 2014 - info 2 (nov. 13)

Status i forhold til valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 2014. November 2013

Lovændringer/valgbekendtgørelse:

Folkeskolereformen lægger op til en forenkling af reglerne for valget. Disse forenklinger udmøntes dels i ændringer i folkeskoleloven, dels i valgbekendtgørelsen.
Ændringerne i folkeskoleloven er, efter endt høring blandt skolens interessenter, netop blevet fremsat i Folketinget. Man forventer at vedtage ændringerne inden årets udgang.

Valgbekendtgørelsen skal efterfølgende udarbejdes i et samarbejde mellem Ministeriet, Kommunernes Landsforening og Skole og Forældre.

Pt. betyder de foreslåede ændringer følgende:

Ændringer vil blive gælde for valget i foråret 2014.

Kommunalbestyrelsen skal (med udgangspunkt i loven og bekendtgørelsen) udarbejde et forslag til valgregler som skolebestyrelserne i kommunen skal godkende!

Vær opmærksom på:

Det kommer nok til at gå stærkt, når først loven er vedtaget og bekendtgørelsen på plads. Det kan derfor være en god ide, at skolebestyrelsen allerede nu drøfter, hvordan I kan tænke jer, at valget skal foregå på jeres skole fx:

  • Ønsker I forskudte valg (valgperiode 4 år, der vælges hhv. fx 3 og 4 forældre)
  • Procedure på overbygnings-/fødeskoler
  • Forældrerepræsentation fra fx afdelinger
  • Muligheder for at stille op som nyt medlem/kandidat
  • Hvordan skal afstemning foregå fx er der mulighed for elektroniske valg, stormøde på skolen i forbindelse ”festligt” arrangement osv.

Det kan være en god ide at drøfte ovennævnte med kommunens øvrige skole-bestyrelser, fx ved at bede kommunen indkalde til et møde i Det Fælles Rådgivende Organ (FRO) hvis I har et sådan, alternativt et dialogmøde, hvor I sammen fx kan indstille jeres ønsker til kommunalbestyrelsen, således at I kan påvirke reglerne allerede i udformningsfasen.
Gennem skolelederen kan I få oplyst om man i skoleudvalget og/eller forvaltningen arbejder på ændring af styrelsesvedtægten i lyset af reformen, bl.a. skolebestyrelsens sammensætning mv. Også her er det en god ide at skolebestyrelserne kommer ind i udformningsfasen!

Yderligere inspiration:

Høringssvar:

Du kan læse Skole og Forældres høringssvar til "Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven"

Læs lovforslaget i Skole og Forældres sammenskrevne version (NB: Uden ansvar for fejl!! - det er et internt arbejdsdokument)
Læsevejledning:
Rød skrift er det nye
Sort overstreget skrift er den tekst, der udgår.
Sort skrift er den den af den gamle tekst, der fortsat gælder.

Skole og Forældre arbejder med et projekt, støttet af Ministeriet, der vil give jer inspiration, input og redskaber til det kommende arbejde med skolebestyrelsesvalget – det får du naturligvis mere information om, så snart vi ved mere konkret om valgets rammer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet, projektleder Ingelise Andersen: ia@skole-foraeldre.dk - telefon 3386 0201

Læs Skolebestyrelsesvalg Info 1

Senest opdateret den

7. februar 2019

af

cg

Læs også

25.03.15
Presse-kit: Kom i de lokale medier
Den lokale avis eller radiostation kan være et godt sted at gøre områdets forældre opmærksomme på skolebestyrelsesvalget.
25.03.15
Praktiske redskaber
.