Skolepatruljer

Skolepatruljer

Ved mange skoler har man oprettet skolepatruljer (SP), der hjælper med til at sikre en tryg skolevej.

Skolepatruljen består oftest af en gruppe ældre elever, som har til opgave at regulere trafikken ved fodgængerfelter og overgange i skolens umiddelbare nærhed.

Skolens leder kan udpege en lærer til at være patruljeinstruktør, som vejleder og uddanner skolepatruljemedlemmerne i samarbejde med det lokale politi.

Rådet for Sikker Trafik støtter skolepatruljerne i deres arbejde gennem kurser, temadage og uddannelsesmaterialer.

Det stedlige politi og skolen kan tage initiativ til at der oprettes skolepatrulje ved skolen.

Den endelige beslutning om oprettelse af SP træffes af kommunalbestyrelsen efter samråd med skolen og vedkommende politimester. De nærmere retningslinjer for den praktiske udførelse fastlægges efter forhandling med politiet.

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
En kommune har en række opgaver over for børn, unge og familier, der kræver særlig psykologisk eller specialpædagogisk viden, fx når der skal afgives...
01.09.10
Elevråd
Ved hver folkeskole kan der oprettes et elevråd.