Skolevej

Skolevej

Skolevejen er strækningen fra hjemmet til skolen.

Hvis skolevejen overstiger 2½ km for børn i 0.-3. klasse, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, eller hvis skolevejen er trafikfarlig, skal kommunen sørge for transport fra hjemmets umiddelbare nærhed til skolen, jf. folkeskolelovens § 26 stk. 1 og  Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Ventetiden på transport må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletiden.

Skolevejen skal være så sikker som mulig, så eleverne kan færdes trygt fra hjemmet til skolen. Derfor har man i mange nyere boligkvarterer etableret stisystemer til skolen, og andre steder har man anlagt gang- og cykelstier langs vejene for at sikre skolevejen.

Mange steder i landet har man også trafikdæmpende foranstaltninger i skolens umiddelbare nærhed (hastighedsbegrænsninger, heller med blink, bump m.fl.).

Ved skolestarten i august gennemfører skolerne i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik en kampagne over for både børn og voksne for at gøre skolevejen så sikker som mulig.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør om skolevejen er farlig, evt. efter at have indhentet en udtalelse fra den stedlige politimyndighed.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Ordblindhed
Dysleksi: Lav læse- og skriveevne i forhold til alder og intelligens.
01.09.10
Arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø på skolen er vigtigt for både børn og voksne.