Skolestørrelse

Skolestørrelse

Små skoler er mere trygge, har tættere bånd til lokalområdet og giver bedre plads til alle. Store skoler har et stærkere fagligt miljø, giver børnene en større kontaktflade og koster mindre pr. elev. Sådan kan synspunkterne trækkes hårdt op, men der er mange nuancer hvis man ser på de faktiske skoler.

Senest opdateret den

02 januar 2019

af

cg

Læs også

01.09.10
Evaluering
Ved evaluering forstås vurdering og bedømmelse i forhold til et mål, en standard eller en norm.
30.09.10
Ordensregler og værdiregelsæt
Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt og kan fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der...